facebook
Raspored nastave u osnovnim [kolama od 07.12. do 13.12.2020. godine

Raspored TV nastave za period od 01.02. do 07.02.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Podelite sa prijateljima

01.02-07.02.2021.

I razred

ponedeljak, 01.02. utorak, 02.02. sreda, 03.02. četvrtak, 04.02. petak, 05.02.
86. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Aa – obrada 87. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Mm – obrada 88. Matematika – Zamena mesta sabiraka – utvrđivanje 89. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ii – obrada 90. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Tt – obrada
86. Matematika – Desetica i jedinice, brojevna prava, redni brojevi- utvrđivanje 87. Matematika – Zamena mesta sabiraka – obrada 88. Srpski jezik – Glasovi i pisana slova Aa, Mm – utvrđivanje 89. Matematika – Združivanje sabiraka – obrada 90. Matematika – Združivanje sabiraka – utvrđivanje
18. Digitalni svet – Čestitke, nekad i sad – obrada 36. Svet oko nas – Čovek radi i stvara – obrada 10. Likovna kultura – Preoblikovanjem do novodišnjeg ukrasa; Preoblikovanjem do grupnog novodišnjeg predmeta – obrada i vežbanje 37. Svet oko nas – Materijali – obrada 17. Engleski jezik – Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja/ nepripadanja – obrada

 

II razred

ponedeljak, 01.02. utorak, 02.02. sreda, 03.02. četvrtak, 04.02. petak, 05.02.
86. Srpski jezik – Pridevi – obrada 87. Srpski jezik – Pridevi – utvrđivanje 88. Matematika – Množenje zbira jednocifrenim brojem – obrada 89. Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice Dd, Dždž,Đđ – obrada 90. Srpski jezik – Pravilno izgovaramo i pišemo Čč, Ćć, Dždž, Đđ – utvrđivanje
86. Matematika – Množenje broja 7 i brojem 7 – utvrđivanje 87. Matematika – Množenje brojevima 6 i 7 – utvrđivanje 88. Srpski jezik – Vojislav Ilić: Prvi sneg – obrada 89. Matematika – Množenje zbira jednocifrenim brojem – utvrđivanje 90. Matematika – Množenje razlike jednocifrenim brojem – obrada
18. Engleski jezik – Slušanje kratkih i jednostavnih ustaljenih izraza kojima se čestita praznik; reagovanje na upućenu čestitku i upućivanje kratkih prigodnih čestitki- utvrđivanje 36. Svet oko nas – Prepodnevno i poslepodnevno merenje vremena – obrada 17. Likovna kultura – Prostori oko nas – obrada 37. Svet oko nas – Merenje vremena i časovnik – utvrđivanje 18. Muzička kultura – Stanko Korunović: Sneg zasipa – obrada

 

III razred

ponedeljak, 01.02. utorak, 02.02. sreda, 03.02. četvrtak, 04.02. petak, 05.02.
86. Srpski jezik – Jezičke vežbe – utvrđivanje 87. Srpski jezik – La Fonten: Cvrčak i mrav – obrada 88. Matematika – Sabiranje do 1000 (234 + 123; 234 + 128), pismeni postupak – obrada 89. Srpski jezik – Glagoli, obnavljanje znanja iz drugog razreda – obnavljanje 90. Srpski jezik – Lice i broj glagola – obrada
86. Matematika – Prave i uglovi – utvrđivanje 87. Matematika – Prave i uglovi – provera znanja 88. Srpski jezik – Menjamo kraj basne Cvrčak i mrav – utvrđivanje 89. Matematika – Sabiranje do 1000 (234 + 123; 234 + 128) – utvrđivanje 90. Matematika – Oduzimanje do 1000 (254 – 123; 254 – 128), pismeni postupak – obrada
18. Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; opisivanje događaja i sposobnosti u sadašnjosti;čestitanje praznika –
utvrđivanje
36. Priroda i društvo – Naučili smo o tečnostima – utvrđivanje 17. Likovna kultura – Odeća kao način sporazumevanja – obrada i vežbanje 37. Priroda i društvo – Toplotna provodljivost materijala – obrada 18. Muzička kultura – Zorislava M. Vasiljević: Do, do, šta je to. Ton i nota DO – obrada

 

IV razred

ponedeljak, 01.02. utorak, 02.02. sreda, 03.02. četvrtak, 04.02. petak, 05.02.
86. Srpski jezik – R. Gijo: Bela Griva – obrada 87. Srpski jezik – R. Gijo: Bela Griva – utvrđivanje 88. Matematika – Mreža za model kocke – obrada 89. Srpski jezik – S. V. Janković: Zlatno jagnje – obrada 90. Srpski jezik – S. V. Janković: Zlatno jagnje – utvrđivanje
86. Matematika – Svojstva kvadra i kocke – obrada 87. Matematika – Svojstva kvadra i kocke – utvrđivanje 88. Srpski jezik – Brojevi – obrada 89. Matematika – Mreža za model kvadra – obrada 90. Matematika – Izračunavanje površine kvadra – obrada
18. Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti; pisanje pozivnica; čestitanje praznika – utvrđivanje 36. Priroda i društvo – Kretanje – obrada 17. Likovna kultura – Žuta+plava=zelena; apstraktna kompozicija; Šuma-slikanje-tempere, štapići za uši – obrada 37. Priroda i društvo – Šta utiče na kretanje; koje vrste kretanja razlikujemo – obrada 18. Muzička kultura – Snela koka jaje, M. Vasiljević – obrada i obnavljanje

 

V razred

Satnica ponedeljak 01.02. utorak 02.02. sreda 03.02. četvrtak 04.02. petak 05.02.
08.00 – 08.30 69. Srpski jezik – Umetnička bajka: Ivana Nešić: Zelenbabini darovi (odlomci) – obrada, vežbanje / utvrđivanje 71. Matematika – Ugao, vrste uglova – utvrđivanje 71. Srpski jezik – Upravni govor – sve tri varijante, ponavljanje / vežbanje 72. Matematika – Centralni ugao i kružni luk – obrada 72. Srpski jezik – Jezička kultura: proslava praznika u mom domu, vežbanje
08.35 – 09.05 70. Matematika – Pojam ugla – obrada 70. Srpski jezik – Jezička kultura: Odlike bajki. Sličnosti i razlike narodne i umetničke bajke – utvrđivanje 17. Tehnika i tehnologija – Prenos podataka između IKT uređaja (računar, tablet, smartfon, digitalni fotoaparat) / Aplikacija za digitalnu obradu slike. Operacija podešavanja osvetljenosti i kontrasta slike, izdvajanje dela slike – obrada, vežba 18. Engleski jezik – Opisivanje uobičajenih i trenutnih događaja u sadašnjosti (The Present Simple vs The Present Continuous) – obrada i utvrđivanje / Upućivanje molbi, izricanje dozvola i zabrana i reagovanje na njih – utvrđivanje 73. Matematika – Centralni ugao. Jednakost uglova – utvrđivanje
09.10 – 09.40 18. Istorija – Grčko-persijski ratovi i Peloponeski rat – utvrđivanje 36. Biologija – Sličnosti i razlike između kopnene i vodene životne sredine i živog sveta – sistematizacija 17. Geografija – Stene i oblikovanje reljefa dejstvom unutrašnjih Zemljinih sila – utvrđivanje 37. Biologija – Život pod zemljom – značaj zemljišta, adaptacija organizama – obrada 18. Informatika i računarstvo – Scratch – radno okruženje (Instaliranje programskog jezika Scratch) -obrada/vežbanje

 

VI razred

Сатница понедељак 01.02. уторак 02.02. среда 03.02. четвртак 04.02. петак 05.02.
08.00 – 08.30 69. Српски језик – Гласовне промене – тест, утврђивање 71. Математика – Дељење рационалних бројева – утврђивање 71. Српски језик – Тиодор Росић: Приче старог чаробњака (једна причa по избору) – обрада 72. Математика – Бројевни изрази са рационалним бројевима – обрада 72. Српски језик – Говорна вежба: У постојбини Старих Словена – вежбање / утврђивање
08.35 – 09.05 70. Математика – Дељење рационалних бројева – обрада 70. Српски језик – Ивана Брлић Мажуранић: Приче из давнина – Шума Стриборова – обрада 17. Биологија – Размножавање биљака – обрада, утврђивање 18. Енглески језик – Изражавање мишљења и интересовања за тему о којој се говори – обрада и утврђивање / Исказивање количина, мера и димензија – утврђивање 73. Математика – Двојни разломци – обрада
09.10 – 09.40 18. Историја – Успон српске државе у XIII и почетком XIV века / Успон српске државе у XIII и почетком XIV века – обрада и утврђивање 36. Физика – Мерила и мерни инструменти. Директно и индиректно мерење (мерење дужине, времена и површине) – утврђивање 17. Географија – Пољопривреда и животна средина / Појам и подела привреде и пољопривреде – обрада, утврђивање 37. Физика – Мерила и мерни инструменти. Директно и индиректно мерење (мерење запремине) – обрада 18. Информатика и рачунарство – Корњача графика – линијски програми и бројачка петља – обрада/вежбање

 

VII

Satnica ponedeljak 01.02. utorak 02.02. sreda 03.02. četvrtak 04.02. petak 05.02.
09.45 – 10.15 69. Srpski jezik – Književnost: Petar Kočić: Kroz mećavu – vežbanje i utvrđivanje 71. Matematika – Broj dijagonala mnogougla – obrada 71. Srpski jezik – Kongruencija – osnovni pojmovi – vežbanje 72. Matematika – Broj dijagonala mnogougla – utvrđivanje 72. Srpski jezik – Domaća lektira – Sveti Sava u književnosti: odlomak iz Žitija Svetog Simeona (o oproštaju oca od sina) – obrada
10.20 – 10.50 70. Matematika – Pojam i vrste mnogouglova – utvrđivanje 70. Srpski jezik – Kongruencija – osnovni pojmovi – obrada 17. Geografija – Jugozapadna Azija i Južna Azija, Jugoistočna Azija – utvrđivanje, obrada 18. Engleski jezik – Kultura: Festivals – Christmas around the world; Upućivanje i reagovanje na čestitke – utvrđivanje 73. Matematika – Zbir uglova mnogougla – obrada
10.55 – 11.25 18. Istorija – Prilike u Evropi i svetu u drugoj polovini 19. veka / Građanski rat u SAD/ Prilike u Evropi i svetu u drugoj polovini 19. veka – obrada i utvrđivanje 19. Biologija – Rast i pokreti biljaka – obrada 17. Hemija – Homogene smeše u prirodi – vazduh / Maseni procentni sastav smeša – 1 deo – obrada 18. Fizika – Određivanje koeficijenta trenja klizanja- laboratorijska vežba / Kretanje tela pod dejstvom sile teže i sile trenja – utvrđivanje 18. Informatika i računarstvo – Kornjača grafika i ponavljanje (Kornjača grafika, Ponavljanje u programima, Petlja for) – obnavljanje

 

VIII

Satnica ponedeljak 01.02. utorak 02.02. sreda 03.02. četvrtak 04.02. petak 05.02.
11.30 – 12.00 69. Srpski jezik – Danilo Kiš: Noć i magla – obrada 71. Matematika – Zapremina piramide – utvrđivanje 71. Srpski jezik – Uzročne i posledične rečenice – obrada 72. Matematika – Zapremina pravilne piramide – obrada 72. Srpski jezik – Uzročne i posledične rečenice – vežbanje
12.05 – 12.35 70. Matematika – Zapremina piramide – obrada 70. Srpski jezik – Danilo Kiš: Noć i magla – vežbanje i utvrđivanje 34. Geografija – Migracije stanovništva – obrada 18. Informatika i računarstvo – Jednostavna analiza podataka (Određivanje minimuma i maksimuma niza, Prosečna vrednost niza podatka) – obrada/vežbanje 73. Matematika – Zapremina pravilne piramide – utvrđivanje
12.40 – 13.10 34. Istorija – Svet između demokratije i totalirizma – obrada 36. Biologija – Ugroženost i zaštita biodiverziteta – obrada 35. Istorija – Svet između Prvog i Drugog svetskog rata – sistematizacija 36. Fizika -Jačina električne struje. Merenje jačine struje i napona – utvrđivanje 35. Geografija – Osnovne odlike i migracije stanovništva – utvrđivanje
13.15 – 13.45 35. Fizika – Jačina električne struje. Merenje jačine struje i napona – obrada 18. Engleski jezik -Iskazivanje molbi, naredbi i predloga (Reported requests, commands and suggestions) – obrada i utvrđivanje 34. Hemija – Hemijska svojstva zasićenih i nezasićenih ugljovodonika – 2 deo – obrada 37. Biologija – Ugroženost i zaštita biodiverziteta – utvrđivanje 35. Hemija – Alkani, alkeni i alkini – utvrđivanje

 

 

РАЗРЕД Сатница приказивања часова РАЗРЕД Сатница приказивања часова
Први разред РТС Планета Пети разред
РТС 2
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.10 – 9.40
Други разред РТС Планета Шести разред
РТС 3
8.00 – 8.30
8.35 -9.05
9.10 -9.40
Трећи разред РТС Планета Седми разред
РТС 3
9.45 – 10.15
10.20 – 10.50
10.55 – 11.25
Четврти разред  РТС Планета Осми разред
РТС 3
11.30 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

Podelite sa prijateljima