facebook
Raspored nastave u osnovnim [kolama od 07.12. do 13.12.2020. godine

Raspored TV nastave za period od 02.11. do 08.11.2020. godine za sve razrede osnovne škole

Podelite sa prijateljima

I razred

ponedeljak, 02.11.utorak, 03.11.sreda, 04.11.četvrtak, 05.11.petak, 06.11.
 45.Srpski jezik – Glas i štampano slovo Pp, obrada46.Srpski jezik – Glas i štampano slovo Kk, obrada 47. Matematika – Broj 5, obrada 48.Srpski jezik – Noćni ćošak, Vesna Ćorović Butrić, obrada 49.Srpski jezik -Noćni ćošak, Vesna Ćorović Butrić, utvrđivanje
 45. Matematika – Broj 4, obrada46. Matematika – Broj 4, utvrđivanje47.Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova, utvrđivanje48. Matematika – Broj 5, utvrđivanje49. Matematika – Brojevi 4 i 5,utvrđivanje
9. Digitalni svet – Digitalni svet i zanimanja ljudi, obrada 19.Svet oko nas – Čuvajmo svoje zdravlje, utvrđivanje6. Likovna kultura – Obojeno – bezbojno. Meko, tvrdo, glatko, hrapavo, rogljasto, oblo, obrada20.Svet oko nas – Opasnosti u kući, obrada9. Engleski jezik – Prepoznavanje i imenovanje boja, brojeva i oblika;

9a. Engleski jezik – Opisivanje predmeta i izražavanje količine – utvrđivanje i obrada

II razred
ponedeljak, 02.11.utorak, 03.11.sreda, 04.11.četvrtak, 05.11.petak, 06.11.
 45. Srpski jezik – Šuma život znači,Tode Nikoletić, obrada 46. Srpski jezik – Izražajno čitanje dramskog teksta Šuma život znači po ulogama, utvrđivanje47. Matematika – Geometrija – linije, utvrđivanje 48. Srpski jezik – Narodne poslovice, obrada49. Srpski jezik – Rečenice prema značenju i obliku, utvrđivanje
45. Matematika – Rimske cifre. Pisanje brojeva rimskim ciframa, provera znanja46. Matematika – Geometrija – linije, obrada47. Srpski jezik – Govorna vežba: Ispričaću vam kako čuvam prirodu, utvrđivanje 48. Matematika – Duž. Poređenje duži, obrada49. Matematika – Duž. Poređenje duži, utvrđivanje
9. Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv za zajedničke aktivnosti – utvrđivanje i obrada 19. Svet oko nas – Zanimanja u saobraćaju, utvrđivanje10. Likovna kultura – Likovna kompozicija, obrada20. Svet oko nas – Ponašamo se bezbedno i kulturno u saobraćaju, obrada 10. Muzička kultura –  Dunje ranke, narodna pesma iz Srema, obrada

III razred

ponedeljak, 02.11.utorak, 03.11.sreda, 04.11.četvrtak, 05.11.petak, 06.11.
45. Srpski jezik – Izražajno recitovanje pesama D.Radovića, utvrđivanje46. Srpski jezik – Reči istog ili sličnog značenja -obrada47. Matematika – Sabiranje trocifrenih brojeva,   utvrđivanje48. Srpski jezik – Rod i broj prideva, obrada49. Srpski jezik – Rod i broj prideva -utvrđivanje
 45. Matematika – Sabiranje trocifrenih brojeva  (354 + 232; 354+237),  usmeni postupak, obrada46. Matematika – Sabiranje trocifrenih brojeva (467 + 372 ; 467+378),  usmeni postupak47. Srpski jezik – D. Lukić: Šta je otac, obrada 48. Matematika – Oduzimanje trocifrenih brojeva (543 – 321; 543–318), usmeni postupak, obrada49. Matematika – Oduzimanje trocifrenih brojeva (645 – 372; 645–379), usmeni postupak, obrada
9. Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv; pisanje kratkih pisama i pozivnica – obrada i utvrđivanje 19. Priroda i društvo – Vremenske odrednice, datum, godina, decenija i vek, obrada10. Likovna kultura- Oblici u prostoru. Istražujemo i uređujemo svoj prostor, obrada i vežbanje20. Priroda i društvo – Sadašnjost, prošlost, budućnost. Porodična prošlost i prošlost kraja, obrada 10. Muzička kultura – Šta smo naučili o trajanju tonova i taktiranju, utvrđivanje

IV razred

ponedeljak, 02.11.utorak, 03.11.sreda, 04.11.četvrtak, 05.11.petak, 06.11.
 45. Srpski jezik -Pozno jesenje jutro, I.Sekulić, obrada46. Srpski jezik -Lične zamenice, provera47. Matematika – Skup prirodnih brojeva N i skup N0. Sabiranje i oduzimanje u skupu N. Jedinice za površinu, utvrđivanje48. Srpski jezik – Jetrvica adamsko koleno, narodna pesma, obrada49. Srpski jezik – Jetrvica adamsko koleno, narodna pesma,  utvrđivanje
45. Matematika – Tekstualni zadaci sa sabiranjem i oduzimanjem, utvrđivanje46. Matematika – Skup prirodnih brojeva N i skup N0. Sabiranje i oduzimanjem u skupu N. Jedinice za površinu, utvrđivanje47. Srpski jezik – O Vuku Karadžiću, utvrđivanje48. Matematika – Prvi školski pismeni zadatak (skup prirodnih brojeva N i skup N0; sabiranje i oduzimanje u skupu N , 1. deo; jedinice za površinu), provera49. Matematika – Ispravka prvog pismenog zadatka, utvrđivanje
9. Engleski jezik – Opisivanje bića, predmeta i mesta; poziv na učešće; opisivanje događaja i sposobnosti  – obrada i utvrđivanje19. Priroda i društvo – Upoznajmo biljni i životinjski svet- vode, obrada10. Likovna kultura – Organizovanje trodimenzionalnih oblika u prostoru i ravni – Grad kneza Lazara- vajanje (papir, plastika), obrada20. Priroda i društvo – Upoznajmo biljni i životinjski svet- livade i pašnjaci, obrada 10. Muzička kultura – Rasti, cvetaj – pesma iz Francuske; Postavka tona SI – obrada i obnavljanje

V razred

Satnicaponedeljak 02.11.utorak 03.11.sreda 04.11.četvrtak 05.11.petak 06.11.
08.00 – 08.3036. Srpski jezik – Imenice, glagolske i misaone, obrada37. Matematika – Tačka i prava, odnosi pripadanja i rasporeda, utvrđivanje37. Srpski jezik – Narodne lirske pesme o radu (izbor), obrada38. Matematika – Odnos pravih u ravni. Paralelnost pravih, obrada38. Srpski jezik – Narodne lirske pesme o radu (izbor) ili recitovanje, vežbanje/utvrđivanje
08.35 – 09.0536. Matematika – Tačka, prava i ravan, obrada37. Srpski jezik – Imenice – vrste, utvrđivanje10. Tehnika i tehnologija – Obaveze i odgovornost dece kao učesnika
u saobraćaju, obrada/vežba
10. Engleski jezik – Traženje/davanje osnovnih informacija o sebi i drugima u širem društvenom kontekstu; opisivanje bića, predmeta i pojava, izražavanje pripadanja i posedovanja; postavljanje pitanja i odgovaranje na njih, obrada i utvrđivanje39. Matematika – Jednakost duži. Merenje duži, obrada
09.10 – 09.409. Istorija – Društva Starog istoka, obrada19. Biologija – Pokretljivost-kretanje-utvrđivanje10. Geografija – Revolucija Zemlje, obrada20. Biologija – Nadražljivost, obrada10. Informatika i računarstvo – Kreiranje multimedijalne prezentacije

VI razred

Satnicaponedeljak 02.11.utorak 03.11.sreda 04.11.četvrtak 05.11.petak 06.11.
08.00 – 08.3036. Srpski jezik – Nepostojano a, obrada37. Matematika – Konstrukcije nekih uglova (60°, 120°, 30°,
90°, 45°), obrada
38. Srpski jezik – Nepostojano a i promena l u o, vežbanje38. Matematika – Konstrukcije nekih uglova utvrđivanje39. Srpski jezik – Stevan Raičković: Hvala suncu, zemlji, travi, obrada
08.35 – 09.0536. Matematika – Ispravak prvog pismenog zadatka, utvrđivanje37. Srpski jezik – Promena l u o, obrada10. Biologija – Transport supstanci kod čoveka i životinja, obrada/utvrđivanje10. Engleski jezik – Opisivanje trenutnih i privremenih radnji u sadašnjosti, bića, predmeta i pojava, izražavanje dopadanja i nedopadanja, postavljanje pitanja i odgovaranje na njih, obrada i utvrđivanje/Opisivanje trenutnih i privremenih radnji u sadašnjosti, bića, predmeta i pojava, izražavanje dopadanja i nedopadanja, postavljanje pitanja i odgovaranje na njih.39. Matematika – Osnovne konstrukcije trougla, obrada
09.10 – 09.409. Istorija – Južni Sloveni prema strosedeocima i susedima, obrada i utvrđivanje19. Fizika – Trenje i otpor sredine pri relativnom
kretanju tela u neposrednom dodiru, obrada
10. Geografija – Migracije stanovništva, obrada/Migracije stanovništva, utvrđivanje20. Fizika – Uzajamno delovanje dva tela u neposrednom dodiru. Trenje i otpor sredine pri relativnom kretanju tela u neposrednom dodiru, utvrđivanje10. Informatika i računarstvo – Pojam računarske mreže

VII razred

Satnicaponedeljak 02.11.utorak 03.11.sreda 04.11.četvrtak 05.11.petak 06.11.
09.45 – 10.1536. Srpski jezik – Pravopisna rešenja u vezi sa glagolskim
oblicima, vežbanje
37. Matematika – Primena Pitagorine teorema na trapez, utvrđivanje38. Srpski jezik – Glagolski oblici – prosti i složeni, vežbanje38. Matematika – Pitagorina teorema i iracionalan broj, obrada39. Srpski jezik – Dnevnik Ane Frank, obrada
10.20 – 10.5036. Matematika – Primena Pitagorine teorema na trapez, obrada37. Srpski jezik – Danilo Kiš: Priča o pečurkama, obrada10. Geografija – Ruska federacija, obrada i utvrđivanje10. Engleski jezik – Opisivanje radnji u prošlosti (Present Perfect vs Past Simple), utvrđivanje/ Utvrđivanje gradiva39. Matematika – Pitagorina teorema i iracionalan broj, utvrđivanje
10.55 – 11.259. Istorija – Prvi srpski ustanak 1804–1813, obrada i utvrđivanje10. Biologija – Raznovrsnost u carstvu životinja, obrada i utvrđivanje10. Hemija – Atomi elemenata. Građa atoma. Periodni
sistem elemenata, utvrđivanje
10. Fizika – Zavisnost puta od vremena pri ravnomerno promenljivom pravolinijskom kretanju, obrada /Grafičko predstavljanje zavisnosti brzine tela od vremena kod ravnomerno kretanja, utvrđivanje10. Informatika i računarstvo – Internet

VIII razred

Satnicaponedeljak 02.11.utorak 03.11.sreda 04.11.četvrtak 05.11.petak 06.11.
11.30 – 12.0036. Srpski jezik – Ljubomir Nenadović, Pisma iz Italije (odlomak), obrada37. Matematika – Rešavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom, utvrđivanje38. Srpski jezik – Rečenični članovi. Subjekat i predikat. ponavljanje /vežbanje38. Matematika – Rešavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom, utvrđivanje39. Srpski jezik – Rečenični članovi. Objekat, priloške odredbe, apozicija, atribut, ponavljanje
12.05 – 12.3536. Matematika – Rešavanje linearnih jednačina sa jednom nepoznatom, obrada37. Srpski jezik – Jezička kultura: Njegoš u Nenadovićevom putopisu (govorna vežba / pismena vežba / analiza domaćeg zadatka) vežbanje /utvrđivanje19. Geografija – Reke Srbije, obrada10. Informatika i računarstvo – Štampanje dokumenata39. Matematika – Primene linearnih jednačina, obrada
12.40 – 13.1018. Istorija – Prvi svetski rat – tok rata, utvrđivanje19. Biologija – Ekosistem, utvrđivanje19. Istorija – Završetak Prvog svetskog rata, obrada19. Fizika – Konstrukcija likova kod sočiva, obrada20. Geografija – Vode i reke Srbije, utvrđivanje
13.15 – 13.4518. Fizika – Prelamanje svetlosti kroz ploču, prizmu i sočiva, obrada10. Engleski jezik – Opisivanje mogućnosti i verovatnoće (First Conditional to talk about situations/actions which are likely to happen or have a real possibility of happening), obrada i utvrđivanje19. Hemija – Dobijanje soli i fizička svojstva soli, obrada20. Biologija – Osnovni biomi na Zemlji, biosfera, obrada20. Hemija – Soli-dobijanje i fizička svojstva, utvrđivanje

 


Podelite sa prijateljima