facebook
Raspored TV nastave za period od 22.02. do 28.02.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Raspored TV nastave za period od 15.03. do 21.03.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Podelite sa prijateljima

15.03-21.03.2021.

I razred

ponedeljak, 15.03. utorak, 16.03. sreda, 17.03. četvrtak, 18.03. petak, 19.03.
114. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova, utvrđivanje 115. Srpski jezik – Veliko slovo u pisanju jednočlanih imena naselja, obrada 116. Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva (10+3, 13-3), obrada 117. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Pp, obrada 118. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Kk, obrada
114. Matematika – Brojevi druge desetice, parni i neparni brojevi, utvrđivanje 115. Matematika – Brojevi druge desetice, parni i neparni brojevi, provera znanja 116. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Gg, obrada 117.Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva (10+3, 13-3), utvrđivanje 118. Matematika – Sabiranje brojeva (13+2), obrada
23. Digitalni svet – Planiranje dnevnog vremena korišćenja digitalnih uređaja za igru i zabavu, obrada 47. Svet oko nas – Zemljište, obrada 13. Likovna kultura – Upoznavanje raznih materijala dodirom- obrada; Taktilnost (predmeti u vreći) – vežbanje; Oblikovanje slike mami na dar- obrada 48. Svet oko nas – Zemljište, utvrđivanje 23. Engleski jezik – Opisivanje živih bića; prepoznavanje i imenovanje delova tela. Opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima, obrada

II razred

ponedeljak, 15.03. utorak, 16.03. sreda, 17.03. četvrtak, 18.03. petak, 19.03.
114. Srpski jezik – B. Ćopić: Bolesnik na tri sprata, obrada 115. Srpski jezik – Učimo pisana slova U, V, obrada 116. Matematika – Deljenje brojem 5, utvrđivanje 117. Srpski jezik – Imenice, pridevi, brojevi, provera znanja 118. Srpski jezik – Nikola Tesla: Priča o detinjstvu, obrada
114. Matematika – Deljenje brojem 2, utvrđivanje 115. Matematika – Deljenje brojem 5, obrada 116. Srpski jezik – Učimo pisana slova S, Š, obrada 117. Matematika – Deljenje brojem 10, obrada 118. Matematika – Deljenje brojem 10, utvrđivanje
23. Engleski jezik – Opisivanje živih bića jednostavnim jezičkim sredstvima; izražavanje potreba, oseta i osećanja jednostavnim jezičkim sredstvima i reagovanje na njih, utvrđivanje 47. Svet oko nas – Šta je zajedničko svim živim bićima, obrada 23. Likovna kultura – Govor tela, sistematizacija 48. Svet oko nas – Priroda i živa bića, utvrđivanje 24. Muzička kultura – Kukavica, Vladimir Tomerlin, obrada

III razred

ponedeljak, 15.03. utorak, 16.03. sreda, 17.03. četvrtak, 18.03. petak, 19.03.
114. Srpski jezik – Čas posvećen Milevi Marić Ajnštajn, obrada 115. Srpski jezik – Govorna vežba: Osoba kojoj se divim, utvrđivanje 116. Matematika – Množenje jednocifrenim brojem (143 · 3; 143 ·4), pismeni postupak, obrada 117. Srpski jezik – Narodna pripovetka: Svijetu se ne može ugoditi, obrada 118. Srpski jezik – Pisanje priče u obliku kraćeg dramskog teksta (Svijetu se ne može ugoditi, narodna pripovetka), obrada
114. Matematika – Množenje jednocifrenim brojem (123 · 3; 123 ·4), pismeni postupak, obrada 115. Matematika – Množenje jednocifrenim brojem (123 · 3; 123 ·4), pismeni postupak, utvrđivanje 116. Srpski jezik – Pismeno izražavanje: Osoba kojoj se divim, utvrđivanje 117. Matematika – Množenje jednocifrenim brojem (143 · 3; 143 · 4), utvrđivanje 118. Matematika – Množenje jednocifrenim brojem, utvrđivanje
23. Engleski jezik – Opisivanje predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima; izražavanje pripadanja / nepripadanja. Utvrđivanje gradiva 47. Priroda i društvo – Naučili smo kretanju tela i o dejstvu Zemljine teže, utvrđivanje 23. Likovna kultura – Kompozicija boja, obrada 48. Priroda i društvo – Izvori svetlosti. Kako nastaje senka – oblik i veličina senke, obrada 24. Muzička kultura – Filmska muzika, obrada

IV razred

ponedeljak, 15.03. utorak, 16.03. sreda, 17.03. četvrtak, 18.03. petak, 19.03.
114. Srpski jezik – R. Jovanović: Majka, obrada 115. Srpski jezik – Drage ličnosti mog detinjstva, obrada 116. Matematika – Množenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, obrada 117.Srpski jezik – Moj deda-priprema za pismeni zadatak, utvrđivanje 118. Srpski jezik – Treći pismeni zadatak, provera
114. Matematika – Deljenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem, utvrđivanje 115. Matematika – Deljenje i množenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem, utvrđivanje 116. Srpski jezik – Moja majka, utvrđivanje 117. Matematika – Množenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, utvrđivanje 118. Matematika – Množenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, utvrđivanje
23. Engleski jezik – Izražavanje vremena (hronološkog) i opisivanje uobičajenih dnevnih aktivnosti. Utvrđivanje gradiva. 47. Priroda i društvo – Upoznavanje materijala, obrada 23. Likovna kultura – Prirodni oblik-Šupljikavi kamen; Perje ptice-slikanje po modelu-tehnika po izboru, obrada 48. Priroda i društvo – Upoznajmo osobine materijala, obrada 24. Muzička kultura – Prestaj, prestaj kišice-narodna iz Srbije, obrada/obnavljanje

V razred

Satnica ponedeljak 15.03. utorak 16.03. sreda 17.03. četvrtak 18.03. petak 19.03.
08.00 – 08.30 91. Srpski jezik – Pretkosovski tematski krug: Zidanje Skadra, obrada 93. Matematika – Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih imenilaca, utvrđivanje 93. Srpski jezik – Infinitiv i infinitivna osnova, obrada 94. Matematika – Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva, obrada 94. Srpski jezik – Glagolska vremena (prošlo, sadašnje, buduće), ponavljanje
08.35 – 09.05 92. Matematika – Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih imenilaca, obrada 92. Srpski jezik – Zidanje Skadra i sistematizacija pretkosovskog tematskog kruga, utvrđivanje 23. Tehnika i tehnologija – Tehnologija prerade i obrade drveta, obrada/vežba 24. Engleski jezik – Opisivanje radnji u prošlosti (Past Simple – to be – affirmative, negative and questions), utvrđivanje 95. Matematika – Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva, utvrđivanje
09.10 – 09.40 23. Istorija – Helenističko doba, utvrđivanje 47. Biologija – Uticaj faktora sredine na biljke, obrada 23. Geografija – Atmosfera – sastav, struktura i značaj, obrada 48. Biologija – Uticaj faktora sredine na biljke, utvrđivanje 24. Informatika i računarstvo – Scratch: Rad sa olovkom, obrada/vežbanje

VI razred

Satnica ponedeljak 15.03. utorak 16.03. sreda 17.03. četvrtak 18.03. petak 19.03.
08.00 – 08.30 91. Srpski jezik – Imperfekat (samo na nivou prepoznavanja; imperfekat glagola biti), obrada 93. Matematika – Vrste trapeza, jednakokraki trapez, obrada 93. Srpski jezik – Đura Jakšić: Veče, obrada 94. Matematika – Srednja linija trougla i trapeza, obrada 94. Srpski jezik – Recitovanje, utvrđivanje
08.35 – 09.05 92. Matematika – Trapez, svojstva trapeza, obrada 92. Srpski jezik – Pluskvamperfekat, obrada 23. Biologija – Antropogeni faktor i oblici zagađenja životne sredine, obrada; Osnovni činioci ugrožavanja živih bića, utvrđivanje; Život u ekosistemu, utvrđivanje 24. Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva, utvrđivanje/sistematizacija 95. Matematika – Trapez, utvrđivanje
09.10 – 09.40 23. Istorija – Srpska srednjovekovna kultura, obrada/utvrđivanje 47. Fizika – Merenje mase tela vagom, obrada 23. Geografija – Razvijeni i nerazvijeni regioni i države, savremeni geoekonomski odnosi u svetu/Koncept održivog razvoja, obrada/utvrđivanje 48. Fizika – Merenje mase tela vagom, utvrđivanje 24. Informatika i računarstvo – Kontrola toka programa: Grananje. Naredba if. Operatori poređenja. Logički tip podatka. Logički operatori. Naredba if…else, obrada/vežbanje

VII razred

Satnica ponedeljak 15.03. utorak 16.03. sreda 17.03. četvrtak 18.03. petak 19.03.
09.45 – 10.15 91. Srpski jezik – Vladislav Petković Dis: Među svojima, obrada 93. Matematika – Množenje monoma, obrada 93. Srpski jezik – Jezička kultura: Treći školski pismeni zadatak, utvrđivanje 94. Matematika – Množenje polinoma monomom, obrada 94. Srpski jezik – Jezička kultura: Ispravka trećeg školskog pismenog zadatka (kolektivna), utvrđivanje/vežbanje
10.20 – 10.50 92. Matematika – Polinomi, obnavljanje 92. Srpski jezik – Jezička kultura: Pismena vežba (priprema za treći školski pismeni zadatak), vežbanje 23. Geografija – Podsaharska Afrika, geografski položaj i prirodne odlike/Saharska Afrika i afrički mediteran, obrada 24. Engleski jezik – Izražavanje pravila i obaveza, izricanje upozorenja i zabrana, obrada/utvrđivanje 95. Matematika – Množenje polinoma, obrada
10.55 – 11.25 23. Istorija – Vladavina kralja Milana Obrenovića, obrada/utvrđivanje 24. Biologija – Nervni sistem, obrada/utvrđivanje 23. Hemija – Sastavljanje jednačina hemijskih reakcija,obrada;/ Pisanje jednačina hemijskih reakcija, utvrđivanje; / Hemijske jednačine i reakcije – kombinovani zadaci, utvrđivanje 24. Fizika – Određivanje gustine čvrstog tela primenom Arhimedovog zakona, laboratorijska vežba. / Ravnoteža, utvrđivanje 24. Informatika i računarstvo – Crtanje duži: Crtanje duži određene boje, sa određenim početkom od jedne do druge tačke – obrada/vežbanje

VIII razred

Satnica ponedeljak 15.03. utorak 16.03. sreda 17.03. četvrtak 18.03. petak 19.03.
11.30 – 12.00 91. Srpski jezik – Glagoli i glagolski oblici, ponavljanje 93. Matematika – Projektni zadatak (obrada podataka – zbirka za zi) 93. Srpski jezik – Rajner Marija Rilke: Ljubavna pesma, obrada 94. Matematika – Projektni zadatak (obrada podataka – zbirka za zi) 94. Srpski jezik – Lični glagolski oblici, ponavljanje/vežbanje
12.05 – 12.35 92. Matematika – Linearna funkcija – kontrolna vežba, provera znanja 92. Srpski jezik – Glagolski vid i rod, ponavljanje/vežbanje 46. Geografija – Šumarstvo, obrada 24. Informatika i računarstvo – Tabelarno predstavljanje podataka: Dodavanje i brisanje redova i kolona u tabeli – obrada/vežbanje 95. Matematika – Projektni zadatak (obrada podataka – zbirka za zi)
12.40 – 13.10 45. Istorija – Pobeda Antifašističke koalicije, obrada 47. Biologija – Erozija zemljišta. Širenje pustinja, obrada 46. Istorija – Pobeda Antifašističke koalicije, utvrđivanje 47. Fizika – Omov zakon za celo strujno kolo, obrada 47. Geografija – Industrija, obrada
13.15 – 13.45 46. Fizika – Merenje jačine električne struje i napona u kolu s redno i paralelno povezanim otpornicima i određivanje ekvivalentne otpornosti, laboratorijska vežba 23. Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva, utvrđivanje i sistematizacija; Opisivanje budućih radnji (The Future Simple – passive), obrada/utvrđivanje 46. Hemija – Hemijska svojstva karboksilnih kiselina, obrada 48. Biologija – Erozija zemljišta. Širenje pustinja, utvrđivanje 47. Hemija – Fizička i hemijska svojstva organskih jedinjenja sa kiseonikom, utvrđivanje

 

РАЗРЕД Сатница приказивања часова РАЗРЕД Сатница приказивања часова
Први разред РТС Планета Пети разред
РТС 2
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.10 – 9.40
Други разред РТС Планета Шести разред
РТС 3
8.00 – 8.30
8.35 -9.05
9.10 -9.40
Трећи разред РТС Планета Седми разред
РТС 3
9.45 – 10.15
10.20 – 10.50
10.55 – 11.25
Четврти разред РТС Планета Осми разред
РТС 3
11.30 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

 


Podelite sa prijateljima