facebook
Raspored TV nastave za period od 22.02. do 28.02.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Raspored TV nastave za period od 15.03. do 21.03.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Podelite sa prijateljima

15.03-21.03.2021.

I razred

ponedeljak, 15.03.utorak, 16.03.sreda, 17.03.četvrtak, 18.03.petak, 19.03.
114. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova, utvrđivanje115. Srpski jezik – Veliko slovo u pisanju jednočlanih imena naselja, obrada116. Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva (10+3, 13-3), obrada117. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Pp, obrada118. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Kk, obrada
114. Matematika – Brojevi druge desetice, parni i neparni brojevi, utvrđivanje115. Matematika – Brojevi druge desetice, parni i neparni brojevi, provera znanja116. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Gg, obrada117.Matematika – Sabiranje i oduzimanje brojeva (10+3, 13-3), utvrđivanje118. Matematika – Sabiranje brojeva (13+2), obrada
23. Digitalni svet – Planiranje dnevnog vremena korišćenja digitalnih uređaja za igru i zabavu, obrada47. Svet oko nas – Zemljište, obrada13. Likovna kultura – Upoznavanje raznih materijala dodirom- obrada; Taktilnost (predmeti u vreći) – vežbanje; Oblikovanje slike mami na dar- obrada48. Svet oko nas – Zemljište, utvrđivanje23. Engleski jezik – Opisivanje živih bića; prepoznavanje i imenovanje delova tela. Opisivanje sebe najjednostavnijim jezičkim sredstvima, obrada

II razred

ponedeljak, 15.03.utorak, 16.03.sreda, 17.03.četvrtak, 18.03.petak, 19.03.
114. Srpski jezik – B. Ćopić: Bolesnik na tri sprata, obrada115. Srpski jezik – Učimo pisana slova U, V, obrada116. Matematika – Deljenje brojem 5, utvrđivanje117. Srpski jezik – Imenice, pridevi, brojevi, provera znanja118. Srpski jezik – Nikola Tesla: Priča o detinjstvu, obrada
114. Matematika – Deljenje brojem 2, utvrđivanje115. Matematika – Deljenje brojem 5, obrada116. Srpski jezik – Učimo pisana slova S, Š, obrada117. Matematika – Deljenje brojem 10, obrada118. Matematika – Deljenje brojem 10, utvrđivanje
23. Engleski jezik – Opisivanje živih bića jednostavnim jezičkim sredstvima; izražavanje potreba, oseta i osećanja jednostavnim jezičkim sredstvima i reagovanje na njih, utvrđivanje47. Svet oko nas – Šta je zajedničko svim živim bićima, obrada23. Likovna kultura – Govor tela, sistematizacija48. Svet oko nas – Priroda i živa bića, utvrđivanje24. Muzička kultura – Kukavica, Vladimir Tomerlin, obrada

III razred

ponedeljak, 15.03.utorak, 16.03.sreda, 17.03.četvrtak, 18.03.petak, 19.03.
114. Srpski jezik – Čas posvećen Milevi Marić Ajnštajn, obrada115. Srpski jezik – Govorna vežba: Osoba kojoj se divim, utvrđivanje116. Matematika – Množenje jednocifrenim brojem (143 · 3; 143 ·4), pismeni postupak, obrada117. Srpski jezik – Narodna pripovetka: Svijetu se ne može ugoditi, obrada118. Srpski jezik – Pisanje priče u obliku kraćeg dramskog teksta (Svijetu se ne može ugoditi, narodna pripovetka), obrada
114. Matematika – Množenje jednocifrenim brojem (123 · 3; 123 ·4), pismeni postupak, obrada115. Matematika – Množenje jednocifrenim brojem (123 · 3; 123 ·4), pismeni postupak, utvrđivanje116. Srpski jezik – Pismeno izražavanje: Osoba kojoj se divim, utvrđivanje117. Matematika – Množenje jednocifrenim brojem (143 · 3; 143 · 4), utvrđivanje118. Matematika – Množenje jednocifrenim brojem, utvrđivanje
23. Engleski jezik – Opisivanje predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima; izražavanje pripadanja / nepripadanja. Utvrđivanje gradiva47. Priroda i društvo – Naučili smo kretanju tela i o dejstvu Zemljine teže, utvrđivanje23. Likovna kultura – Kompozicija boja, obrada48. Priroda i društvo – Izvori svetlosti. Kako nastaje senka – oblik i veličina senke, obrada24. Muzička kultura – Filmska muzika, obrada

IV razred

ponedeljak, 15.03.utorak, 16.03.sreda, 17.03.četvrtak, 18.03.petak, 19.03.
114. Srpski jezik – R. Jovanović: Majka, obrada115. Srpski jezik – Drage ličnosti mog detinjstva, obrada116. Matematika – Množenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, obrada117.Srpski jezik – Moj deda-priprema za pismeni zadatak, utvrđivanje118. Srpski jezik – Treći pismeni zadatak, provera
114. Matematika – Deljenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem, utvrđivanje115. Matematika – Deljenje i množenje višecifrenog broja jednocifrenim brojem, utvrđivanje116. Srpski jezik – Moja majka, utvrđivanje117. Matematika – Množenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, utvrđivanje118. Matematika – Množenje višecifrenog broja dvocifrenim brojem, utvrđivanje
23. Engleski jezik – Izražavanje vremena (hronološkog) i opisivanje uobičajenih dnevnih aktivnosti. Utvrđivanje gradiva.47. Priroda i društvo – Upoznavanje materijala, obrada23. Likovna kultura – Prirodni oblik-Šupljikavi kamen; Perje ptice-slikanje po modelu-tehnika po izboru, obrada48. Priroda i društvo – Upoznajmo osobine materijala, obrada24. Muzička kultura – Prestaj, prestaj kišice-narodna iz Srbije, obrada/obnavljanje

V razred

Satnicaponedeljak 15.03.utorak 16.03.sreda 17.03.četvrtak 18.03.petak 19.03.
08.00 – 08.3091. Srpski jezik – Pretkosovski tematski krug: Zidanje Skadra, obrada93. Matematika – Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih imenilaca, utvrđivanje93. Srpski jezik – Infinitiv i infinitivna osnova, obrada94. Matematika – Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva, obrada94. Srpski jezik – Glagolska vremena (prošlo, sadašnje, buduće), ponavljanje
08.35 – 09.0592. Matematika – Sabiranje i oduzimanje razlomaka različitih imenilaca, obrada92. Srpski jezik – Zidanje Skadra i sistematizacija pretkosovskog tematskog kruga, utvrđivanje23. Tehnika i tehnologija – Tehnologija prerade i obrade drveta, obrada/vežba24. Engleski jezik – Opisivanje radnji u prošlosti (Past Simple – to be – affirmative, negative and questions), utvrđivanje95. Matematika – Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva, utvrđivanje
09.10 – 09.4023. Istorija – Helenističko doba, utvrđivanje47. Biologija – Uticaj faktora sredine na biljke, obrada23. Geografija – Atmosfera – sastav, struktura i značaj, obrada48. Biologija – Uticaj faktora sredine na biljke, utvrđivanje24. Informatika i računarstvo – Scratch: Rad sa olovkom, obrada/vežbanje

VI razred

Satnicaponedeljak 15.03.utorak 16.03.sreda 17.03.četvrtak 18.03.petak 19.03.
08.00 – 08.3091. Srpski jezik – Imperfekat (samo na nivou prepoznavanja; imperfekat glagola biti), obrada93. Matematika – Vrste trapeza, jednakokraki trapez, obrada93. Srpski jezik – Đura Jakšić: Veče, obrada94. Matematika – Srednja linija trougla i trapeza, obrada94. Srpski jezik – Recitovanje, utvrđivanje
08.35 – 09.0592. Matematika – Trapez, svojstva trapeza, obrada92. Srpski jezik – Pluskvamperfekat, obrada23. Biologija – Antropogeni faktor i oblici zagađenja životne sredine, obrada; Osnovni činioci ugrožavanja živih bića, utvrđivanje; Život u ekosistemu, utvrđivanje24. Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva, utvrđivanje/sistematizacija95. Matematika – Trapez, utvrđivanje
09.10 – 09.4023. Istorija – Srpska srednjovekovna kultura, obrada/utvrđivanje47. Fizika – Merenje mase tela vagom, obrada23. Geografija – Razvijeni i nerazvijeni regioni i države, savremeni geoekonomski odnosi u svetu/Koncept održivog razvoja, obrada/utvrđivanje48. Fizika – Merenje mase tela vagom, utvrđivanje24. Informatika i računarstvo – Kontrola toka programa: Grananje. Naredba if. Operatori poređenja. Logički tip podatka. Logički operatori. Naredba if…else, obrada/vežbanje

VII razred

Satnicaponedeljak 15.03.utorak 16.03.sreda 17.03.četvrtak 18.03.petak 19.03.
09.45 – 10.1591. Srpski jezik – Vladislav Petković Dis: Među svojima, obrada93. Matematika – Množenje monoma, obrada93. Srpski jezik – Jezička kultura: Treći školski pismeni zadatak, utvrđivanje94. Matematika – Množenje polinoma monomom, obrada94. Srpski jezik – Jezička kultura: Ispravka trećeg školskog pismenog zadatka (kolektivna), utvrđivanje/vežbanje
10.20 – 10.5092. Matematika – Polinomi, obnavljanje92. Srpski jezik – Jezička kultura: Pismena vežba (priprema za treći školski pismeni zadatak), vežbanje23. Geografija – Podsaharska Afrika, geografski položaj i prirodne odlike/Saharska Afrika i afrički mediteran, obrada24. Engleski jezik – Izražavanje pravila i obaveza, izricanje upozorenja i zabrana, obrada/utvrđivanje95. Matematika – Množenje polinoma, obrada
10.55 – 11.2523. Istorija – Vladavina kralja Milana Obrenovića, obrada/utvrđivanje24. Biologija – Nervni sistem, obrada/utvrđivanje23. Hemija – Sastavljanje jednačina hemijskih reakcija,obrada;/ Pisanje jednačina hemijskih reakcija, utvrđivanje; / Hemijske jednačine i reakcije – kombinovani zadaci, utvrđivanje24. Fizika – Određivanje gustine čvrstog tela primenom Arhimedovog zakona, laboratorijska vežba. / Ravnoteža, utvrđivanje24. Informatika i računarstvo – Crtanje duži: Crtanje duži određene boje, sa određenim početkom od jedne do druge tačke – obrada/vežbanje

VIII razred

Satnicaponedeljak 15.03.utorak 16.03.sreda 17.03.četvrtak 18.03.petak 19.03.
11.30 – 12.0091. Srpski jezik – Glagoli i glagolski oblici, ponavljanje93. Matematika – Projektni zadatak (obrada podataka – zbirka za zi)93. Srpski jezik – Rajner Marija Rilke: Ljubavna pesma, obrada94. Matematika – Projektni zadatak (obrada podataka – zbirka za zi)94. Srpski jezik – Lični glagolski oblici, ponavljanje/vežbanje
12.05 – 12.3592. Matematika – Linearna funkcija – kontrolna vežba, provera znanja92. Srpski jezik – Glagolski vid i rod, ponavljanje/vežbanje46. Geografija – Šumarstvo, obrada24. Informatika i računarstvo – Tabelarno predstavljanje podataka: Dodavanje i brisanje redova i kolona u tabeli – obrada/vežbanje95. Matematika – Projektni zadatak (obrada podataka – zbirka za zi)
12.40 – 13.1045. Istorija – Pobeda Antifašističke koalicije, obrada47. Biologija – Erozija zemljišta. Širenje pustinja, obrada46. Istorija – Pobeda Antifašističke koalicije, utvrđivanje47. Fizika – Omov zakon za celo strujno kolo, obrada47. Geografija – Industrija, obrada
13.15 – 13.4546. Fizika – Merenje jačine električne struje i napona u kolu s redno i paralelno povezanim otpornicima i određivanje ekvivalentne otpornosti, laboratorijska vežba23. Engleski jezik – Utvrđivanje gradiva, utvrđivanje i sistematizacija; Opisivanje budućih radnji (The Future Simple – passive), obrada/utvrđivanje46. Hemija – Hemijska svojstva karboksilnih kiselina, obrada48. Biologija – Erozija zemljišta. Širenje pustinja, utvrđivanje47. Hemija – Fizička i hemijska svojstva organskih jedinjenja sa kiseonikom, utvrđivanje

 

РАЗРЕДСатница приказивања часоваРАЗРЕДСатница приказивања часова
Први разредРТС ПланетаПети разред
РТС 2
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.10 – 9.40
Други разредРТС ПланетаШести разред
РТС 3
8.00 – 8.30
8.35 -9.05
9.10 -9.40
Трећи разредРТС ПланетаСедми разред
РТС 3
9.45 – 10.15
10.20 – 10.50
10.55 – 11.25
Четврти разредРТС ПланетаОсми разред
РТС 3
11.30 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

 


Podelite sa prijateljima