facebook
Raspored TV nastave za period od 22.02. do 28.02.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Raspored TV nastave za period od 22.02. do 28.02.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Podelite sa prijateljima

22.02-28.02.2021.

I razred

ponedeljak, 22.02. utorak, 23.02. sreda, 24.02. četvrtak, 25.02. petak, 26.02.
99. Srpski jezik – Ispričaću vam jedan događaj, govorna vežba – obrada 100. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Nn – obrada 101. Matematika – Svojstva sabiranja i oduzimanja, određivanje nepoznatog broja – utvrđivanje 102. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova – utvrđivanje 103. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Rr – obrada
99. Matematika – Određivanje nepoznatog broja – obrada 100. Matematika – Određivanje nepoznatog broja – utvrđivanje 101. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ee – obrada 102. Matematika – Svojstva sabiranja i oduzimanja, određivanje nepoznatog broja- provera znanja 103. Matematika -Brojevi 11, 12, 13, 14 i 15 – obrada
20. Digitalni svet – Zaštita ličnih podataka – obrada 41. Svet oko nas – Čovek i materijali – utvrđivanje 10. Muzička kultura – Slušanje kompozicije Deca su ukras sveta, Minja Subota i pevanje pesama iz prvog polugodišta po izboru. Na kraj sela žuta kuća – utvrđivanje i obrada 42. Svet oko nas – Čovek i materijali- sistematizacija /provera znanja 20. Engleski jezik – Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja, nepripadanja – obrada i utvrđivanje

II razred

ponedeljak, 22.02. utorak, 23.02. sreda, 24.02. četvrtak, 25.02. petak, 26.02.
99. Srpski jezik – Kreativne slagalice – igrom kroz znanje – utvrđivanje 100. Srpski jezik – Ljubivoje Ršumović: Telefonijada, Vuk i ovca – obrada 101. Matematika -Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem – obrada 102. Srpski jezik – Pisanje brojeva slovima – obrada 103. Srpski jezik – Učimo pisana slova latinice K, M – obrada
99. Matematika – Množenje jednocifrenog broja i desetice – obrada 100. Matematika – Množenje jednocifrenog broja i desetice – utvrđivanje 101. Srpski jezik – Brojevi. Osnovni brojevi – obrada 102. Matematika – Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem – utvrđivanje 103. Matematika – Množenje jednocifrenog broja i desetice. Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem – utvrđivanje
20. Engleski jezik – Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; prepoznavanje, imenovanje čime se ko bavi (šta je čije zanimanje) – obrada 41. Svet oko nas – Kalendar praznika – obrada 20. Likovna kultura – Pravimo ambijent, kostime i maske za zajedničku proslavu – sistematizacija 42. Svet oko nas – Godišnja doba – obrada 21. Muzička kultura – Falila mi se, narodna – obrada

 

III razred

ponedeljak, 22.02. utorak, 23.02. sreda, 24.02. četvrtak, 25.02. petak, 26.02.
99. Srpski jezik – Govorna vežba: Dogodilo mi se – utvrđivanje 100. Srpski jezik – Branko Ćopić: Doživljaji Mačka Toše (domaća lektira) – obrada 101. Matematika – Sabiranje i oduzimanje do 1000 (tekstualni zadaci) – utvrđivanje 102. Srpski jezik – Branko Ćopić: Doživljaji Mačka Toše (domaća lektira) – utvrđivanje 103. Srpski jezik – Upotreba velikog slova u pisanju naslova knjiga i časopisa – obrada
99. Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjenika i umanjioca. Stalnost razlike – obrada 100. Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjenika i umanjioca. Stalnost razlike – utvrđivanje 101. Srpski jezik – Branko Ćopić: Doživljaji Mačka Toše (domaća lektira ) – obrada 102. Matematika – Sabiranje i oduzimanje do 1000 – provera znanja 103. Matematika – Veza sabiranja i oduzimanja – obrada
20. Engleski jezik – Izražavanje pripadanja /nepripadanja; opisivanje predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima; Opisivanje uobičajenih aktivnosti – obrada i utvrđivanje 41. Priroda i društvo – Naučili smo o reciklaži – utvrđivanje 20. Likovna kultura – Reciklažom čuvamo prirodu. Umetnici recikliraju – obrada i vežbanje 42. Priroda i društvo – Voda, vazduh, materijali – sistematizacija 21. Muzička kultura – Resavo, vodo ladna. Ton i nota RE- obrada

 

IV razred

22.02-28.02.2021.
ponedeljak, 22.02. utorak, 23.02. sreda, 24.02. četvrtak, 25.02. petak, 26.02.
99. Srpski jezik – Naučili smo – utvrđivanje 100. Srpski jezik – Zimski pejzaž – obrada 101. Matematika – Nula i jedan u operacijama množenja i deljenja – utvrđivanje 102. Srpski jezik – H.K. Andersen: Ružno pače – obrada 103. Srpski jezik – H.K. Andersen: Ružno pače – utvrđivanje
99. Matematika – Veza množenja i deljenja – utvrđivanje 100. Matematika – Nula i jedan u operacijama množenja i deljenja – obrada 101. Srpski jezik – Slikamo rečima – utvrđivanje 102. Matematika – Množenje prirodnih brojeva dekadnom jedinicom – obrada 103. Matematika – Množenje prirodnih brojeva dekadnom jedinicom – utvrđivanje
20. Engleski jezik – Izražavanje vremena (hronološkog) i opisivanje uobičajenih dnevnih aktivnosti – obrada 41. Priroda i društvo – Proučavamo prirodne pojave-magnetizam – obrada 20. Likovna kultura – Vežbe: toplo-hladno-slikanje-tempere – vežbe 42. Priroda i društvo – Proučavamo prirodne pojave-elektricitet i magnetizam – utvrđivanje 21. Muzička kultura – Ja posejah lubenice-narodna iz Srbije – obrada i obnavljanje

 

V razred

Satnica ponedeljak 22.02. utorak 23.02. sreda 24.02. četvrtak 25.02. petak 26.02.
08.00 – 08.30 79. Srpski jezik – Pravopis: višečlani osnovni i redni brojevi – obrada 81. Matematika – Merenje uglova – obrada 81. Srpski jezik- Epska narodna pesma: Sveti Savo – obrada 82. Matematika – Merenje uglova – produbljivanje 82. Srpski jezik- Sistematizacija gradiva: Gramatika – vežbanje i utvrđivanje
08.35 – 09.05 80. Matematika – Sabiranje i oduzimanje uglova – vežbanje 80. Srpski jezik – Milica Stojadinović Srpkinja: Pevam pesmu – obrada 20. Tehnika i tehnologija – Prirodni resursi na Zemlji: energija i materijali – obrada / Upravljanje otpadom (reciklaža; zaštita životne sredine) – obrada i vežba 21. Engleski jezik- Izražavanje dopadanja i nedopadanja – obrada i utvrđivanje 83. Matematika- Sabiranje i oduzimanje uglova – korišćenje mere ugla – obrada
09.10 – 09.40 20. Istorija – Književnost, nauka i svakodnevni život starih Helena – obrada 41. Biologija – Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života – sistematizacija 20. Geografija – Oblikovanje reljefa dejstvom spoljašnjih Zemljinih sila – utvrđivanje 42. Biologija – Nasledni materijal i nasledne osobine – obrada 21. Informatika i računarstvo – Scratch: Čuvanje i otvaranje postojećih projekata, Modifikovanje projekata – obrada i vežbanje

 

VI razred

Satnica ponedeljak 22.02. utorak 23.02. sreda 24.02. četvrtak 25.02. petak 26.02.
08.00 – 08.30 79. Srpski jezik – Jezička kultura: O Svetom Savi (po izboru) – obrada 81. Matematika – Četvorougao – obrada 81. Srpski jezik – Vrste reči – ponavljanje i vežbanje 82. Matematika – Uglovi četvorougla – obrada 82. Srpski jezik – Ponavljanje o glagolskom vidu i rodu; ponavljanje o glagolskim oblicima – ponavljanje i vežbanje
08.35 – 09.05 80. Matematika – Sistematizacija gradiva 80. Jezička kultura – vežbanje / utvrđivanje 20. Biologija – Biocenoza. Životne forme i prostorna organizacija – obrada 21. Engleski jezik – Opisivanje ljudi, predmeta i mesta i opisivanje sposobnosti u sadašnjosti i prošlosti – obrada i utvrđivanje 83. Matematika – Vrste četvorougla – obrada
09.10 – 09.40 20. Istorija – Kraj Srpskog carstva carstva – obrada i utvrđivanje 41. Fizika – Merila i merni instrumenti. Direktno i indirektno merenje. Pojam srednje vrednosti i greške pri direktnim merenjima – utvrđivanje 20. Geografija – Faktori razmeštaja industrije, industrijski prostori u svetu i uticaj industrije na životnu sredinu – obrada / Industrija – utvrđivanje 42. Fizika – Merenje zapremine čvrstih tela nepravilnog oblika pomoću menzure – laboratorijska vežba 21. Informatika i računarstvo – Aritmetički operatori i promenljive: Aritmetički operatori, Računanje u Pajton -u
– obrada i vežbanje

 

VII razred

Satnica ponedeljak 22.02. utorak 23.02. sreda 24.02. četvrtak 25.02. petak 26.02.
09.45 – 10.15 79. Srpski jezik – Mihajlo Pupin: Sa pašnjaka do naučenjaka, odlomak 81. Matematika – Obim i površina pravilnog mnogougla – obrada 81. Srpski jezik – Jezička kultura: Ponavljanje gradiva – ponavljanje 82. Matematika – Obim i površina pravilnog mnogougla – utvrđivanje 82. Srpski jezik – Jezička kultura: Ponavljanje o epskim tematskim krugovima, posebno o kosovskom tematskom krugu – ponavljanje
10.20 – 10.50 80. Matematika – Konstrukcije nekih pravilnih mnogouglova – utvrđivanje 80. Srpski jezik – Gramatika: Sistematizacija gradiva – ponavljanje/ utvrđivanje 20. Geografija – Afrika – veličina, naziv, geografski položaj, granice i razuđenost obala – obrada 21. Engleski jezik – Iskazivanje predviđanja, odluka, planova i namera (Will and be going to, Present Continuous for future arrangements) – obrada i utvrđivanje 83. Matematika – Obim i površina pravilnog mnogougla – utvrđivanje
10.55 – 11.25 20. Istorija – Evropa i svetu u drugoj polovini 19. veka – sistematizacija 21. Biologija – Zaštita tela – obrada/utvrđivanje 20. Hemija – Razdvajanje sastojaka smeša (dekantovanje, ceđenje, odvajanje magnetom) – obrada 21. Fizika – Vrste ravnoteže pomoću lenjira ili štapa. Poluga. Moment sile – obrada 21. Informatika i računarstvo – Biblioteka Pajgejm: Instalacija i pokretanje biblioteke Pajgejm – obrada

 

VIII razred

Satnica ponedeljak 22.02. utorak 23.02. sreda 24.02. četvrtak 25.02. petak 26.02.
11.30 – 12.00 79. Srpski jezik – Teodosije: Žitije Svetog Save (odlomak) – obrada 81. Matematika – Pojam linearne funkcije – obrada 81. Srpski jezik – Obnavljanje gradiva iz gramatike- ponavljanje 82. Matematika – Pojam linearne funkcije – utvrđivanje 82. Srpski jezik – Zavisne rečenice – vežbanje
12.05 – 12.35 80. Matematika – Funkcija direktne proporcionalnosti – obnavljanje 80. Srpski jezik – Sveti Sava u narodnoj i autorskoj književnosti – vežbanje i utvrđivanje 40. Geografija – Naselja Srbije. Beograd, glavni grad – utvrđivanje 21. Informatika i računarstvo – Vizuelizacija podataka u Džupajter okruženju: Tipovi predstavljanja (histogram, linijski grafikon, kružni grafikon) – obrada i vežbanje 83. Matematika – Grafik linearne funkcije – obrada
12.40 – 13.10 39. Istorija – Jugoslavija od 1929. do 1941. godine – obrada 41. Biologija – Klimatske promene. Efekat staklene bašte – obrada 40. Istorija – Jugoslavija od 1929. do 1941. godine- utvrđivanje 41. Fizika – Zavisnost električne struje od napona na otporniku – laboratorijska vežba 41. Geografija – Osnovne odlike, podela i razvoj privrede – obrada
13.15 – 13.45 40. Fizika – Omov zakon za deo strujnog kola- utvrđivanje 20. Engleski jezik – Opisivanje radnji u sadašnjosti i prošlosti (Present Simple and Past Simple – passive) – utvrđivanje 40. Hemija – Ugljovodonici-kombinovani zadaci – utvrđivanje 42. Biologija – Klimatske promene; Efekat staklene bašte – utvrđivanje 41. Hemija – Alkoholi-nomenklatura, dobijanje, primena – obrada

 

 

 

РАЗРЕД Сатница приказивања часова РАЗРЕД Сатница приказивања часова
Први разред РТС Планета Пети разред
РТС 2
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.10 – 9.40
Други разред РТС Планета Шести разред
РТС 3
8.00 – 8.30
8.35 -9.05
9.10 -9.40
Трећи разред РТС Планета Седми разред
РТС 3
9.45 – 10.15
10.20 – 10.50
10.55 – 11.25
Четврти разред  РТС Планета Осми разред
РТС 3
11.30 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

 


Podelite sa prijateljima