facebook
Raspored TV nastave za period od 22.02. do 28.02.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Raspored TV nastave za period od 22.02. do 28.02.2021. godine za sve razrede osnovne škole

Podelite sa prijateljima

22.02-28.02.2021.

I razred

ponedeljak, 22.02.utorak, 23.02.sreda, 24.02.četvrtak, 25.02.petak, 26.02.
99. Srpski jezik – Ispričaću vam jedan događaj, govorna vežba – obrada100. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Nn – obrada101. Matematika – Svojstva sabiranja i oduzimanja, određivanje nepoznatog broja – utvrđivanje102. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih pisanih slova – utvrđivanje103. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Rr – obrada
99. Matematika – Određivanje nepoznatog broja – obrada100. Matematika – Određivanje nepoznatog broja – utvrđivanje101. Srpski jezik – Glas i pisano slovo Ee – obrada102. Matematika – Svojstva sabiranja i oduzimanja, određivanje nepoznatog broja- provera znanja103. Matematika -Brojevi 11, 12, 13, 14 i 15 – obrada
20. Digitalni svet – Zaštita ličnih podataka – obrada41. Svet oko nas – Čovek i materijali – utvrđivanje10. Muzička kultura – Slušanje kompozicije Deca su ukras sveta, Minja Subota i pevanje pesama iz prvog polugodišta po izboru. Na kraj sela žuta kuća – utvrđivanje i obrada42. Svet oko nas – Čovek i materijali- sistematizacija /provera znanja20. Engleski jezik – Imenovanje i kratko opisivanje predmeta (delova odeće); osnovne boje; izražavanje pripadanja, nepripadanja – obrada i utvrđivanje

II razred

ponedeljak, 22.02.utorak, 23.02.sreda, 24.02.četvrtak, 25.02.petak, 26.02.
99. Srpski jezik – Kreativne slagalice – igrom kroz znanje – utvrđivanje100. Srpski jezik – Ljubivoje Ršumović: Telefonijada, Vuk i ovca – obrada101. Matematika -Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem – obrada102. Srpski jezik – Pisanje brojeva slovima – obrada103. Srpski jezik – Učimo pisana slova latinice K, M – obrada
99. Matematika – Množenje jednocifrenog broja i desetice – obrada100. Matematika – Množenje jednocifrenog broja i desetice – utvrđivanje101. Srpski jezik – Brojevi. Osnovni brojevi – obrada102. Matematika – Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem – utvrđivanje103. Matematika – Množenje jednocifrenog broja i desetice. Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim brojem – utvrđivanje
20. Engleski jezik – Opisivanje živih bića, predmeta, mesta i pojava iz neposrednog okruženja; prepoznavanje, imenovanje čime se ko bavi (šta je čije zanimanje) – obrada41. Svet oko nas – Kalendar praznika – obrada20. Likovna kultura – Pravimo ambijent, kostime i maske za zajedničku proslavu – sistematizacija42. Svet oko nas – Godišnja doba – obrada21. Muzička kultura – Falila mi se, narodna – obrada

 

III razred

ponedeljak, 22.02.utorak, 23.02.sreda, 24.02.četvrtak, 25.02.petak, 26.02.
99. Srpski jezik – Govorna vežba: Dogodilo mi se – utvrđivanje100. Srpski jezik – Branko Ćopić: Doživljaji Mačka Toše (domaća lektira) – obrada101. Matematika – Sabiranje i oduzimanje do 1000 (tekstualni zadaci) – utvrđivanje102. Srpski jezik – Branko Ćopić: Doživljaji Mačka Toše (domaća lektira) – utvrđivanje103. Srpski jezik – Upotreba velikog slova u pisanju naslova knjiga i časopisa – obrada
99. Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjenika i umanjioca. Stalnost razlike – obrada100. Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjenika i umanjioca. Stalnost razlike – utvrđivanje101. Srpski jezik – Branko Ćopić: Doživljaji Mačka Toše (domaća lektira ) – obrada102. Matematika – Sabiranje i oduzimanje do 1000 – provera znanja103. Matematika – Veza sabiranja i oduzimanja – obrada
20. Engleski jezik – Izražavanje pripadanja /nepripadanja; opisivanje predmeta jednostavnim jezičkim sredstvima; Opisivanje uobičajenih aktivnosti – obrada i utvrđivanje41. Priroda i društvo – Naučili smo o reciklaži – utvrđivanje20. Likovna kultura – Reciklažom čuvamo prirodu. Umetnici recikliraju – obrada i vežbanje42. Priroda i društvo – Voda, vazduh, materijali – sistematizacija21. Muzička kultura – Resavo, vodo ladna. Ton i nota RE- obrada

 

IV razred

22.02-28.02.2021.
ponedeljak, 22.02.utorak, 23.02.sreda, 24.02.četvrtak, 25.02.petak, 26.02.
99. Srpski jezik – Naučili smo – utvrđivanje100. Srpski jezik – Zimski pejzaž – obrada101. Matematika – Nula i jedan u operacijama množenja i deljenja – utvrđivanje102. Srpski jezik – H.K. Andersen: Ružno pače – obrada103. Srpski jezik – H.K. Andersen: Ružno pače – utvrđivanje
99. Matematika – Veza množenja i deljenja – utvrđivanje100. Matematika – Nula i jedan u operacijama množenja i deljenja – obrada101. Srpski jezik – Slikamo rečima – utvrđivanje102. Matematika – Množenje prirodnih brojeva dekadnom jedinicom – obrada103. Matematika – Množenje prirodnih brojeva dekadnom jedinicom – utvrđivanje
20. Engleski jezik – Izražavanje vremena (hronološkog) i opisivanje uobičajenih dnevnih aktivnosti – obrada41. Priroda i društvo – Proučavamo prirodne pojave-magnetizam – obrada20. Likovna kultura – Vežbe: toplo-hladno-slikanje-tempere – vežbe42. Priroda i društvo – Proučavamo prirodne pojave-elektricitet i magnetizam – utvrđivanje21. Muzička kultura – Ja posejah lubenice-narodna iz Srbije – obrada i obnavljanje

 

V razred

Satnicaponedeljak 22.02.utorak 23.02.sreda 24.02.četvrtak 25.02.petak 26.02.
08.00 – 08.3079. Srpski jezik – Pravopis: višečlani osnovni i redni brojevi – obrada81. Matematika – Merenje uglova – obrada81. Srpski jezik- Epska narodna pesma: Sveti Savo – obrada82. Matematika – Merenje uglova – produbljivanje82. Srpski jezik- Sistematizacija gradiva: Gramatika – vežbanje i utvrđivanje
08.35 – 09.0580. Matematika – Sabiranje i oduzimanje uglova – vežbanje80. Srpski jezik – Milica Stojadinović Srpkinja: Pevam pesmu – obrada20. Tehnika i tehnologija – Prirodni resursi na Zemlji: energija i materijali – obrada / Upravljanje otpadom (reciklaža; zaštita životne sredine) – obrada i vežba21. Engleski jezik- Izražavanje dopadanja i nedopadanja – obrada i utvrđivanje83. Matematika- Sabiranje i oduzimanje uglova – korišćenje mere ugla – obrada
09.10 – 09.4020. Istorija – Književnost, nauka i svakodnevni život starih Helena – obrada41. Biologija – Jedinstvo građe i funkcije kao osnova života – sistematizacija20. Geografija – Oblikovanje reljefa dejstvom spoljašnjih Zemljinih sila – utvrđivanje42. Biologija – Nasledni materijal i nasledne osobine – obrada21. Informatika i računarstvo – Scratch: Čuvanje i otvaranje postojećih projekata, Modifikovanje projekata – obrada i vežbanje

 

VI razred

Satnicaponedeljak 22.02.utorak 23.02.sreda 24.02.četvrtak 25.02.petak 26.02.
08.00 – 08.3079. Srpski jezik – Jezička kultura: O Svetom Savi (po izboru) – obrada81. Matematika – Četvorougao – obrada81. Srpski jezik – Vrste reči – ponavljanje i vežbanje82. Matematika – Uglovi četvorougla – obrada82. Srpski jezik – Ponavljanje o glagolskom vidu i rodu; ponavljanje o glagolskim oblicima – ponavljanje i vežbanje
08.35 – 09.0580. Matematika – Sistematizacija gradiva80. Jezička kultura – vežbanje / utvrđivanje20. Biologija – Biocenoza. Životne forme i prostorna organizacija – obrada21. Engleski jezik – Opisivanje ljudi, predmeta i mesta i opisivanje sposobnosti u sadašnjosti i prošlosti – obrada i utvrđivanje83. Matematika – Vrste četvorougla – obrada
09.10 – 09.4020. Istorija – Kraj Srpskog carstva carstva – obrada i utvrđivanje41. Fizika – Merila i merni instrumenti. Direktno i indirektno merenje. Pojam srednje vrednosti i greške pri direktnim merenjima – utvrđivanje20. Geografija – Faktori razmeštaja industrije, industrijski prostori u svetu i uticaj industrije na životnu sredinu – obrada / Industrija – utvrđivanje42. Fizika – Merenje zapremine čvrstih tela nepravilnog oblika pomoću menzure – laboratorijska vežba21. Informatika i računarstvo – Aritmetički operatori i promenljive: Aritmetički operatori, Računanje u Pajton -u
– obrada i vežbanje

 

VII razred

Satnicaponedeljak 22.02.utorak 23.02.sreda 24.02.četvrtak 25.02.petak 26.02.
09.45 – 10.1579. Srpski jezik – Mihajlo Pupin: Sa pašnjaka do naučenjaka, odlomak81. Matematika – Obim i površina pravilnog mnogougla – obrada81. Srpski jezik – Jezička kultura: Ponavljanje gradiva – ponavljanje82. Matematika – Obim i površina pravilnog mnogougla – utvrđivanje82. Srpski jezik – Jezička kultura: Ponavljanje o epskim tematskim krugovima, posebno o kosovskom tematskom krugu – ponavljanje
10.20 – 10.5080. Matematika – Konstrukcije nekih pravilnih mnogouglova – utvrđivanje80. Srpski jezik – Gramatika: Sistematizacija gradiva – ponavljanje/ utvrđivanje20. Geografija – Afrika – veličina, naziv, geografski položaj, granice i razuđenost obala – obrada21. Engleski jezik – Iskazivanje predviđanja, odluka, planova i namera (Will and be going to, Present Continuous for future arrangements) – obrada i utvrđivanje83. Matematika – Obim i površina pravilnog mnogougla – utvrđivanje
10.55 – 11.2520. Istorija – Evropa i svetu u drugoj polovini 19. veka – sistematizacija21. Biologija – Zaštita tela – obrada/utvrđivanje20. Hemija – Razdvajanje sastojaka smeša (dekantovanje, ceđenje, odvajanje magnetom) – obrada21. Fizika – Vrste ravnoteže pomoću lenjira ili štapa. Poluga. Moment sile – obrada21. Informatika i računarstvo – Biblioteka Pajgejm: Instalacija i pokretanje biblioteke Pajgejm – obrada

 

VIII razred

Satnicaponedeljak 22.02.utorak 23.02.sreda 24.02.četvrtak 25.02.petak 26.02.
11.30 – 12.0079. Srpski jezik – Teodosije: Žitije Svetog Save (odlomak) – obrada81. Matematika – Pojam linearne funkcije – obrada81. Srpski jezik – Obnavljanje gradiva iz gramatike- ponavljanje82. Matematika – Pojam linearne funkcije – utvrđivanje82. Srpski jezik – Zavisne rečenice – vežbanje
12.05 – 12.3580. Matematika – Funkcija direktne proporcionalnosti – obnavljanje80. Srpski jezik – Sveti Sava u narodnoj i autorskoj književnosti – vežbanje i utvrđivanje40. Geografija – Naselja Srbije. Beograd, glavni grad – utvrđivanje21. Informatika i računarstvo – Vizuelizacija podataka u Džupajter okruženju: Tipovi predstavljanja (histogram, linijski grafikon, kružni grafikon) – obrada i vežbanje83. Matematika – Grafik linearne funkcije – obrada
12.40 – 13.1039. Istorija – Jugoslavija od 1929. do 1941. godine – obrada41. Biologija – Klimatske promene. Efekat staklene bašte – obrada40. Istorija – Jugoslavija od 1929. do 1941. godine- utvrđivanje41. Fizika – Zavisnost električne struje od napona na otporniku – laboratorijska vežba41. Geografija – Osnovne odlike, podela i razvoj privrede – obrada
13.15 – 13.4540. Fizika – Omov zakon za deo strujnog kola- utvrđivanje20. Engleski jezik – Opisivanje radnji u sadašnjosti i prošlosti (Present Simple and Past Simple – passive) – utvrđivanje40. Hemija – Ugljovodonici-kombinovani zadaci – utvrđivanje42. Biologija – Klimatske promene; Efekat staklene bašte – utvrđivanje41. Hemija – Alkoholi-nomenklatura, dobijanje, primena – obrada

 

 

 

РАЗРЕДСатница приказивања часоваРАЗРЕДСатница приказивања часова
Први разредРТС ПланетаПети разред
РТС 2
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.10 – 9.40
Други разредРТС ПланетаШести разред
РТС 3
8.00 – 8.30
8.35 -9.05
9.10 -9.40
Трећи разредРТС ПланетаСедми разред
РТС 3
9.45 – 10.15
10.20 – 10.50
10.55 – 11.25
Четврти разред РТС ПланетаОсми разред
РТС 3
11.30 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

 


Podelite sa prijateljima