facebook
Raspored nastave u osnovnim [kolama od 07.12. do 13.12.2020. godine

Raspored TV nastave za period od 30.11. do 06.12.2020. godine za sve razrede osnovne škole

Podelite sa prijateljima

30.11-06.12.2020.

I razed

ponedeljak, 30.11. utorak, 01.12. sreda, 02.12. četvrtak, 03.12. petak, 04.12.
62. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova – utvrđivanje 63. Srpski jezik – Prvi dan u školi, Bora Oljačić, dramski tekst – obrada 64. Matematika – Broj 6 – utvrđivanje 65. Srpski jezik – Glas i štampano slovo Cc – obrada 66. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova – utvrđivanje
62. Matematika – Nula – utvrđivanje 63. Matematika – Broj 6 – obrada 64. Srpski jezik – Glas i štampano slovo Ff – obrada 65. Matematika – Broj 7 – obrada 66. Matematika – Broj 7 – utvrđivanje
13. Digitalni svet – Otkrivanje sveta pomoću digitalnih uređaja – obrada 26. Svet oko nas – Praznici i običaji – obrada 8. Likovna kultura- Kretanje oblika. Udaljenost oblika.U svetu oblika – obrada i vežbanje 27. Svet oko nas- Praznici i običaji – utvrđivanje 12. Engleski jezik – Imenovanje i kratko opisivanje bića i predmeta; osnovne boje; izražavanje pripadanja/nepripadanja; brojevi do 10 – utvrđivanje

 

II razred

ponedeljak, 30.11. utorak, 01.12. sreda, 02.12. četvrtak, 03.12. petak, 04.12.
62. Srpski jezik – Vlastite i zajedničke imenice. Razlikovanje roda i broja imenica – utvrđivanje 63. Srpski jezik – Dušan Radović: Lepo je sve što je malo – obrada 64. Matematika – Množenje broja 2 i brojem 2 – obrada 65. Srpski jezik – Desanka Maksimović: Bajka o labudu – obrada 66. Srpski jezik – Desanka Maksimović: Bajka o labudu – utvrđivanje
62. Matematika – Znak puta. Množenje kao skraćeno sabiranje. Činioci i proizvod – obrada 63. Matematika – Znak puta. Množenje kao skraćeno sabiranje. Činioci i proizvod – utvrđivanje 64. Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice U, V – obrada 65. Matematika –  Množenje broja 2 i brojem 2 – utvrđivanje 66. Matematika – Množenje broja 10 i brojem 10 – obrada
13. Engleski jezik –  Opisivanje mesta i traženje/ davanje informacije (obaveštenja) o položaju u prostoru.Razumevanje i saopštavanje jednostavnih iskaza koji se odnose na izražavanje brojeva- obrada i utvrđivanje 26. Svet oko nas – Vode u naselju i okolini – obrada 13. Likovna kultura – Stvaramo novu celinu preoblikovanjem – utvrđivanje 27. Svet oko nas – Vode u naselju i okolini – utvrđivanje 13. Muzička kultura – Blistaj, blistaj, zvezdo mala,pesma iz Francuske – obrada

 

III razred

ponedeljak, 30.11. utorak, 01.12. sreda, 02.12. četvrtak, 03.12. petak, 04.12.
62. Srpski jezik – Pisanje rečce ne uz imenice, prideve i glagole – utvrđivanje 63. Srpski jezik – Narodna bajka: Čardak ni na nebu ni na zemlji – obrada 64. Matematika – Deljenje zbira i razlike brojem – obrada 65. Srpski jezik – Prepričavanje narodne bajke Čardak ni na nebu ni na zemlji prema zajedničkom planu – obrada 66. Srpski jezik – Upotreba velikog slova u pisanju višečlanih geografskih naziva – obrada
62. Matematika – Množenje zbira i razlike brojem – obrada 63. Matematika –  Množenje zbira i razlike brojem- utvrđivanje 64. Srpski jezik – Narodna bajka: Čardak ni na nebu ni na zemlji – utvrđivanje 65. Matematika – Deljenje zbira i razlike brojem – utvrđivanje 66. Matematika – Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim, usmeni postupak – obrada
13. Engleski jezik – Izražavanje pripadanja i nepripadanja; postavljanje pitanja i odgovaranje na njih. Opisivanje događaja i sposobnosti u sadašnjosti – obrada i utvrđivanje 26. Priroda i društvo -Tečno, gasovito i čvrsto stanje vode – obrada 13. Likovna kultura – Tumačenje vizuelnih informacija u prirodi – obrada i vežbanje 27. Priroda i društvo – Kruženje vode u prirodi – obrada 13. Muzička kultura – Narodna pesma: Mi idemo preko polja. Ton i nota MI – obrada


IV razred

ponedeljak, 30.11. utorak, 01.12. sreda, 02.12. četvrtak, 03.12. petak, 04.12.
62. Srpski jezik – Pridevi – provera znanja 63. Srpski jezik – Upravni govor – obrada 64. Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjenika – utvrđivanje 65. Srpski jezik – Narodna pesma: Stari Vujadin – obrada 66. Srpski jezik – Neupravni govor – obrada
62. Matematika – Stalnost zbira – utvrđivanje 63. Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjenika – obrada 64. Srpski jezik – Upravni govor – utvrđivanje 65. Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjioca-obrada 66. Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjioca – utvrđivanje
13. Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti i reagovanje na njega – utvrđivanje 26. Priroda i društvo -Biljni i životinjski svet Srbije – provera znanja 13. Likovna kultura – Tempera tehnika; ilustrovanje muzičke kompozicije, slikanje – tempera – obrada 27. Priroda i društvo – Čovek je prirodno i društveno biće – obrada 13. Muzička kultura – Solmizacija, R. Rodžers – obrada i obnavljanje

 

V razred

Satnica ponedeljak 30.11. utorak 01.12. sreda 02.12. četvrtak 03.12. petak 04.12.
08.00 – 08.30 50. Srpski jezik – Narodna bajka: „Biberče“, obrada 51. Matematika – Vektor i translacija, obrada 52. Srpski jezik –  Jezička kultura: Bajka i drama „Biberče“, vežbanje, utvrđivanje 52. Matematika – Vektor i translacija, utvrđivanje 53. Srpski jezik – Pridevi (test), utvrđivanje
08.35 – 09.05 50. Matematika – Centralna simetrija, vežbanje 51. Srpski jezik – Dramski tekst: Ljubiša Đokić: „Biberče“
obrada
13. Tehnika i tehnologija – Tipovi i debljine linija. Geometrijsko crtanje, obrada, vežba 13. Engleski jezik – Opisivanje predmeta i mesta,  obrada, utvrđivanje 53. Matematika – Osnovni geometrijski pojmovi, kontrolna vežba
09.10 – 09.40 13. Istorija – Najstariji period Grčke istorije, obrada 26. Biologija – Razmnožavanje, utvrđivanje 13. Geografija – Vulkanizam i zemljotresi, obrada 27. Biologija – Rast i razvoj. Dužina života biljaka, obrada 13. Informatika – Informacije na internetu, autorska prava i licence

 

VI razred

Satnica ponedeljak 30.11. utorak 01.12. sreda 02.12. četvrtak 03.12. petak 04.12.
08.00 – 08.30 50. Srpski jezik – Branko Ćopić „Čudesna sprava“, obrada 51. Matematika – Konstrukcija trougla i njegove opisane i upisane kružnice, utvrđivanje 52. Srpski jezik – Jednačenje suglasnika po zvučnosti, obrada 52. Matematika – Konstrukcija trougla i njegove opisane i upisane kružnice, utvrđivanje 53. Srpski jezi – Jednačenje suglasnika po zvučnosti, vežbanje
08.35 – 09.05 50. Matematika – Konstrukcija opisane i upisane kružnice trougla, utvrđivanje 51. Srpski jezik – Vladimir Stojiljković: „Pismopisac“ (Pismo Branku Ćopiću), obrada 13. Biologija – Kretanje-mišići, obrada, utvrđivanje 13. Engleski jezik, Opisivanje radnji u prošlosti (Describing past events – Past Simple – to be), obrada, utvrđivanje 53. Matematika – Trougao, sistematizacija
09.10 – 09.40 13. Istorija – Krstaški ratovi,  obrada, utvrđivanje 26. Fizika – Određivanje intenziteta sile dinamometrom,
obrada
13. Geografija – Veličina, funkcije i tipovi naselja. Pojam, pojava, položaj naselja, obrada, utvrđivanje 27. Fizika – Određivanje intenziteta sile dinamometrom, utvrđivanje 13. Informatika – Poštovanje i zaštita autorskih prava

 

VII razred

Satnica ponedeljak 30.11. utorak 01.12. sreda 02.12. četvrtak 03.12. petak 04.12.
09.45 – 10.15 50. Srpski jezik – Subjekat i predikat, utvrđivanje 51. Matematika – Stepen proizvoda i količnika, obrada 52. Srpski jezik –  Antoan de Sent Egziperi
„Mali Princ“, obrada
52. Matematika – Stepen proizvoda i količnika,  utvrđivanje 53. Srpski jezik – Gramatika: Pojam sintagme
(glavni član i zavisni članovi), obrada
10.20 – 10.50 50. Matematika – Proizvod i količnik stepena istih osnova. Stepen stepena,  utvrđivanje 51. Srpski jezik – Antoan de Sent Egziperi
„Mali Princ“, obrada
13. Geografija – Prirodne odlike Azije−vode i prirodne zone, obrada, utvrđivanje 13. Engleski jezik – Prvi pismeni zadatak , provera 53. Matematika – Stepen dekadne jedinice čiji je izložilac ceo broj – naučni zapis broja, obrada
10.55 – 11.25 13. Istorija – Crna Gora u doba vladičanstva,obrada 14. Bilogija, Jednoćelijske eukarije, obrada 13. Hemija – Kristalne rešetke. Upoređivanje svojstava supstanci sa jonskom i kovalentnom  vezom. Valenca. Hemijske formule i nazivi  obrada, utvrđivanje 13. Fizika – Ubrzanje pri kretanju tela pod dejstvom sile teže, obrada 13. Informatika – Elektronska pošta sa deljenim dokumentima

 

VIII razred

Сатница понедељак 30.11. уторак 01.12. среда 02.12. четвртак 03.12. петак 04.12.
11.30 – 12.00 50. Српски језик – Граматика: Акценат, вежбање 51. Математика – Права призма. Елементи призме, утврђивање 52. Српски језик – Симо Матавуљ „Пилипенда“, вежбање, утврђивање 52. Математика – Мрежа и површина призме, обрада 53. Српски језик – Припрема за други школски писмени задатак, вежбање
12.05 – 12.35 50. Математика – Права призма. Елементи призме, обрада 51. Српски језик – Симо Матавуљ „Пилипенда“, обрада 25. Географија  – Земљиште Србије, обрада 13. Информатика – Заштита личних података 53. Математика – Мрежа и површина призме, утврђивање
12.40 – 13.10 25. Историја – Војни слом и повлачење преко Албаније, утврђивање 26. Биологија – Екосистем мора, утврђивање 26. Историја – Солунски фронт и ослобођење земље, обрада 26. Физика – Кулонов закон, утврђивање 26. Географија – Биљни и животињски свет, обрада
13.15 – 13.45 25. Физика – Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон, обрада 14. Енглески језик – Исправка првог писменог задатка,  утврђивање и систематизација 25. Хемија – Електролитичка  дисоцијација,
рН вредност раствора –комбиновани задаци , утврђивање
27. Биологија – Водени екосистеми, систематизација 26. Хемија – Својства атома угљеника и органских једињења, обрада

 

 

SATNICA PRIKAZIVANJA ČASOVA

RAZRED Satnica prikazivanja časova RAZRED Satnica prikazivanja časova
Prvi razred RTS Planeta Peti razred
RTS 2
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.10 – 9.40
Drugi razred RTS Planeta Šesti razred
RTS 3
8.00 – 8.30
8.35 -9.05
9.10 -9.40
Treći razred RTS Planeta Sedmi razred
RTS 3
9.45 – 10.15
10.20 – 10.50
10.55 – 11.25
Četvrti razred RTS Planeta Osmi razred
RTS 3
11.30 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

Podelite sa prijateljima