facebook
Raspored nastave u osnovnim [kolama od 07.12. do 13.12.2020. godine

Raspored TV nastave za period od 30.11. do 06.12.2020. godine za sve razrede osnovne škole

Podelite sa prijateljima

30.11-06.12.2020.

I razed

ponedeljak, 30.11.utorak, 01.12.sreda, 02.12.četvrtak, 03.12.petak, 04.12.
62. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova – utvrđivanje63. Srpski jezik – Prvi dan u školi, Bora Oljačić, dramski tekst – obrada64. Matematika – Broj 6 – utvrđivanje65. Srpski jezik – Glas i štampano slovo Cc – obrada66. Srpski jezik – Čitanje i pisanje naučenih slova – utvrđivanje
62. Matematika – Nula – utvrđivanje63. Matematika – Broj 6 – obrada64. Srpski jezik – Glas i štampano slovo Ff – obrada65. Matematika – Broj 7 – obrada66. Matematika – Broj 7 – utvrđivanje
13. Digitalni svet – Otkrivanje sveta pomoću digitalnih uređaja – obrada26. Svet oko nas – Praznici i običaji – obrada8. Likovna kultura- Kretanje oblika. Udaljenost oblika.U svetu oblika – obrada i vežbanje27. Svet oko nas- Praznici i običaji – utvrđivanje12. Engleski jezik – Imenovanje i kratko opisivanje bića i predmeta; osnovne boje; izražavanje pripadanja/nepripadanja; brojevi do 10 – utvrđivanje

 

II razred

ponedeljak, 30.11.utorak, 01.12.sreda, 02.12.četvrtak, 03.12.petak, 04.12.
62. Srpski jezik – Vlastite i zajedničke imenice. Razlikovanje roda i broja imenica – utvrđivanje63. Srpski jezik – Dušan Radović: Lepo je sve što je malo – obrada64. Matematika – Množenje broja 2 i brojem 2 – obrada65. Srpski jezik – Desanka Maksimović: Bajka o labudu – obrada66. Srpski jezik – Desanka Maksimović: Bajka o labudu – utvrđivanje
62. Matematika – Znak puta. Množenje kao skraćeno sabiranje. Činioci i proizvod – obrada63. Matematika – Znak puta. Množenje kao skraćeno sabiranje. Činioci i proizvod – utvrđivanje64. Srpski jezik – Učimo štampana slova latinice U, V – obrada65. Matematika –  Množenje broja 2 i brojem 2 – utvrđivanje66. Matematika – Množenje broja 10 i brojem 10 – obrada
13. Engleski jezik –  Opisivanje mesta i traženje/ davanje informacije (obaveštenja) o položaju u prostoru.Razumevanje i saopštavanje jednostavnih iskaza koji se odnose na izražavanje brojeva- obrada i utvrđivanje26. Svet oko nas – Vode u naselju i okolini – obrada13. Likovna kultura – Stvaramo novu celinu preoblikovanjem – utvrđivanje27. Svet oko nas – Vode u naselju i okolini – utvrđivanje13. Muzička kultura – Blistaj, blistaj, zvezdo mala,pesma iz Francuske – obrada

 

III razred

ponedeljak, 30.11.utorak, 01.12.sreda, 02.12.četvrtak, 03.12.petak, 04.12.
62. Srpski jezik – Pisanje rečce ne uz imenice, prideve i glagole – utvrđivanje63. Srpski jezik – Narodna bajka: Čardak ni na nebu ni na zemlji – obrada64. Matematika – Deljenje zbira i razlike brojem – obrada65. Srpski jezik – Prepričavanje narodne bajke Čardak ni na nebu ni na zemlji prema zajedničkom planu – obrada66. Srpski jezik – Upotreba velikog slova u pisanju višečlanih geografskih naziva – obrada
62. Matematika – Množenje zbira i razlike brojem – obrada63. Matematika –  Množenje zbira i razlike brojem- utvrđivanje64. Srpski jezik – Narodna bajka: Čardak ni na nebu ni na zemlji – utvrđivanje65. Matematika – Deljenje zbira i razlike brojem – utvrđivanje66. Matematika – Množenje dvocifrenog broja jednocifrenim, usmeni postupak – obrada
13. Engleski jezik – Izražavanje pripadanja i nepripadanja; postavljanje pitanja i odgovaranje na njih. Opisivanje događaja i sposobnosti u sadašnjosti – obrada i utvrđivanje26. Priroda i društvo -Tečno, gasovito i čvrsto stanje vode – obrada13. Likovna kultura – Tumačenje vizuelnih informacija u prirodi – obrada i vežbanje27. Priroda i društvo – Kruženje vode u prirodi – obrada13. Muzička kultura – Narodna pesma: Mi idemo preko polja. Ton i nota MI – obrada


IV razred

ponedeljak, 30.11.utorak, 01.12.sreda, 02.12.četvrtak, 03.12.petak, 04.12.
62. Srpski jezik – Pridevi – provera znanja63. Srpski jezik – Upravni govor – obrada64. Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjenika – utvrđivanje65. Srpski jezik – Narodna pesma: Stari Vujadin – obrada66. Srpski jezik – Neupravni govor – obrada
62. Matematika – Stalnost zbira – utvrđivanje63. Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjenika – obrada64. Srpski jezik – Upravni govor – utvrđivanje65. Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjioca-obrada66. Matematika – Zavisnost razlike od promene umanjioca – utvrđivanje
13. Engleski jezik – Poziv i reagovanje na poziv za učešće u zajedničkoj aktivnosti i reagovanje na njega – utvrđivanje26. Priroda i društvo -Biljni i životinjski svet Srbije – provera znanja13. Likovna kultura – Tempera tehnika; ilustrovanje muzičke kompozicije, slikanje – tempera – obrada27. Priroda i društvo – Čovek je prirodno i društveno biće – obrada13. Muzička kultura – Solmizacija, R. Rodžers – obrada i obnavljanje

 

V razred

Satnicaponedeljak 30.11.utorak 01.12.sreda 02.12.četvrtak 03.12.petak 04.12.
08.00 – 08.3050. Srpski jezik – Narodna bajka: „Biberče“, obrada51. Matematika – Vektor i translacija, obrada52. Srpski jezik –  Jezička kultura: Bajka i drama „Biberče“, vežbanje, utvrđivanje52. Matematika – Vektor i translacija, utvrđivanje53. Srpski jezik – Pridevi (test), utvrđivanje
08.35 – 09.0550. Matematika – Centralna simetrija, vežbanje51. Srpski jezik – Dramski tekst: Ljubiša Đokić: „Biberče“
obrada
13. Tehnika i tehnologija – Tipovi i debljine linija. Geometrijsko crtanje, obrada, vežba13. Engleski jezik – Opisivanje predmeta i mesta,  obrada, utvrđivanje53. Matematika – Osnovni geometrijski pojmovi, kontrolna vežba
09.10 – 09.4013. Istorija – Najstariji period Grčke istorije, obrada26. Biologija – Razmnožavanje, utvrđivanje13. Geografija – Vulkanizam i zemljotresi, obrada27. Biologija – Rast i razvoj. Dužina života biljaka, obrada13. Informatika – Informacije na internetu, autorska prava i licence

 

VI razred

Satnicaponedeljak 30.11.utorak 01.12.sreda 02.12.četvrtak 03.12.petak 04.12.
08.00 – 08.3050. Srpski jezik – Branko Ćopić „Čudesna sprava“, obrada51. Matematika – Konstrukcija trougla i njegove opisane i upisane kružnice, utvrđivanje52. Srpski jezik – Jednačenje suglasnika po zvučnosti, obrada52. Matematika – Konstrukcija trougla i njegove opisane i upisane kružnice, utvrđivanje53. Srpski jezi – Jednačenje suglasnika po zvučnosti, vežbanje
08.35 – 09.0550. Matematika – Konstrukcija opisane i upisane kružnice trougla, utvrđivanje51. Srpski jezik – Vladimir Stojiljković: „Pismopisac“ (Pismo Branku Ćopiću), obrada13. Biologija – Kretanje-mišići, obrada, utvrđivanje13. Engleski jezik, Opisivanje radnji u prošlosti (Describing past events – Past Simple – to be), obrada, utvrđivanje53. Matematika – Trougao, sistematizacija
09.10 – 09.4013. Istorija – Krstaški ratovi,  obrada, utvrđivanje26. Fizika – Određivanje intenziteta sile dinamometrom,
obrada
13. Geografija – Veličina, funkcije i tipovi naselja. Pojam, pojava, položaj naselja, obrada, utvrđivanje27. Fizika – Određivanje intenziteta sile dinamometrom, utvrđivanje13. Informatika – Poštovanje i zaštita autorskih prava

 

VII razred

Satnicaponedeljak 30.11.utorak 01.12.sreda 02.12.četvrtak 03.12.petak 04.12.
09.45 – 10.1550. Srpski jezik – Subjekat i predikat, utvrđivanje51. Matematika – Stepen proizvoda i količnika, obrada52. Srpski jezik –  Antoan de Sent Egziperi
„Mali Princ“, obrada
52. Matematika – Stepen proizvoda i količnika,  utvrđivanje53. Srpski jezik – Gramatika: Pojam sintagme
(glavni član i zavisni članovi), obrada
10.20 – 10.5050. Matematika – Proizvod i količnik stepena istih osnova. Stepen stepena,  utvrđivanje51. Srpski jezik – Antoan de Sent Egziperi
„Mali Princ“, obrada
13. Geografija – Prirodne odlike Azije−vode i prirodne zone, obrada, utvrđivanje13. Engleski jezik – Prvi pismeni zadatak , provera53. Matematika – Stepen dekadne jedinice čiji je izložilac ceo broj – naučni zapis broja, obrada
10.55 – 11.2513. Istorija – Crna Gora u doba vladičanstva,obrada14. Bilogija, Jednoćelijske eukarije, obrada13. Hemija – Kristalne rešetke. Upoređivanje svojstava supstanci sa jonskom i kovalentnom  vezom. Valenca. Hemijske formule i nazivi  obrada, utvrđivanje13. Fizika – Ubrzanje pri kretanju tela pod dejstvom sile teže, obrada13. Informatika – Elektronska pošta sa deljenim dokumentima

 

VIII razred

Сатницапонедељак 30.11.уторак 01.12.среда 02.12.четвртак 03.12.петак 04.12.
11.30 – 12.0050. Српски језик – Граматика: Акценат, вежбање51. Математика – Права призма. Елементи призме, утврђивање52. Српски језик – Симо Матавуљ „Пилипенда“, вежбање, утврђивање52. Математика – Мрежа и површина призме, обрада53. Српски језик – Припрема за други школски писмени задатак, вежбање
12.05 – 12.3550. Математика – Права призма. Елементи призме, обрада51. Српски језик – Симо Матавуљ „Пилипенда“, обрада25. Географија  – Земљиште Србије, обрада13. Информатика – Заштита личних података53. Математика – Мрежа и површина призме, утврђивање
12.40 – 13.1025. Историја – Војни слом и повлачење преко Албаније, утврђивање26. Биологија – Екосистем мора, утврђивање26. Историја – Солунски фронт и ослобођење земље, обрада26. Физика – Кулонов закон, утврђивање26. Географија – Биљни и животињски свет, обрада
13.15 – 13.4525. Физика – Узајамно деловање наелектрисаних тела. Кулонов закон, обрада14. Енглески језик – Исправка првог писменог задатка,  утврђивање и систематизација25. Хемија – Електролитичка  дисоцијација,
рН вредност раствора –комбиновани задаци , утврђивање
27. Биологија – Водени екосистеми, систематизација26. Хемија – Својства атома угљеника и органских једињења, обрада

 

 

SATNICA PRIKAZIVANJA ČASOVA

RAZREDSatnica prikazivanja časovaRAZREDSatnica prikazivanja časova
Prvi razredRTS PlanetaPeti razred
RTS 2
8.00 – 8.30
8.35 – 9.05
9.10 – 9.40
Drugi razredRTS PlanetaŠesti razred
RTS 3
8.00 – 8.30
8.35 -9.05
9.10 -9.40
Treći razredRTS PlanetaSedmi razred
RTS 3
9.45 – 10.15
10.20 – 10.50
10.55 – 11.25
Četvrti razredRTS PlanetaOsmi razred
RTS 3
11.30 – 12.00
12.05 – 12.35
12.40 – 13.10
13.15 – 13.45

Podelite sa prijateljima