facebook

Saradnja porodice i škole – neophodna karika za uspešan razvoj deteta

Podelite sa prijateljima

Sarađujući sa porodicom, škola može bolje da upozna svoje učenike, njihove sposobnosti, osobine, radne navike.

Sarađujući sa školom svaki roditelj se informiše o načinima i ciljevima rada ove ustanove, ali i o tome kako se njihovo dete oseća u školi, kakve su mu radne navike, da li postiže kontinuiran uspeh i da li je u stanju da prati obrazovne zahteve, sa kim se druži i ko su mu prijatelji.

Takođe, proširuju se i produbljuju znanja roditelja po pitanju obrazovnih i vaspitnih ciljeva škole.

Zbog toga je izgradnja poverenja između ove dve ustanove je izuzetno važna. Odnos porodice i škole će zavisiti od zainteresovanosti roditelja za saradnju i od očekivanja koja roditelji stavljaju pred svoju decu. Naravno, svaki roditelj želi najbolje za svoje dete i trudi se da mu to i pruži, ali očekivanja nisu uvek ista.

Roditelji u nastavnicima vide druge roditelje, a nastavnici u roditeljima druge učitelje

Roditelji u nastavnicima vide “druge roditelje” svoje dece, pa je normalno da treba da ih zanima šta se sa njihovom decom radi u školi, na koji način ih učitelji i nastavnici obrazuju i vaspitavaju i kako se njihova deca u tome snalaze. 

Po mišljenju nastavnika, roditelji su “drugi učitelji” njihovim učenicima. Oni treba da budu zainteresovani za to šta roditelji rade sa njihovim učenicima kada dođu iz škole.

Ovde se ne radi o konfliktu dve ustanove, već o njihovoj obaveznoj saradnji.saradnja roditelja i nastavnika u obrazovanju deteta

Neizbežna odgovornost svakog roditelja je da se interesuju šta učitelji rade sa njihovom decom u školi.

Da li njihova deca vole i uživaju u školskoj sredini? Da li će nastavnici naučiti decu dobrom vladanju i onome šta treba da znaju?

Isto tako, nastavnicima je korisno saznanje koliko se roditelji bave svojom decom kada dođu iz škole i kakva je emocionalna klima u porodici. Ovo služi njihovoj boljoj organizaciji i pristupu u individualnom radu sa detetom.

Ukoliko ste roditelj ili učitelj i uzajamno ste zainteresovani za dobrobit deteta koje vaspitavate i obrazujete, vaša dužnost je da uspostavite blizak i značajan međusobni odnos. Ako je odnos između deteta i učitelja loš, i roditelji će ispaštati u tom odnosu isto koliko će se na učitelja odraziti loš odnos deteta sa porodicom.

I roditelj i učitelj imaju koristi u odnosu koji dete ostvaruje sa onim drugim.

Šta bi bilo značajno da radite kao roditelj kako bi poboljšali odnose sa školom:

  • Nemojte komunicirati sa učiteljem putem društvenih mreža!
  • Uredno se odazivajte na roditeljske sastanke i učestvujte na njima.
  • Zakazujte individualne razgovore sa učiteljem (barem jednom polugodišnje, a češće ukoliko zejdnički rešavate problem vezan za dete).
  • Uvek budite iskreni sa učiteljem. U vašem je interesu, a i interesu vašeg deteta, da izgradite obostrano poverenje sa učiteljem.
  • Nemojte opravdati detetove greške: izostanci iz škole ili kašnjenja, zaboravljeni materijali i domaći zadaci…
  • Učitelji nisu vaši prijatelji, oni su profesionalci koji zajednički sa vama rade na odrastanju i sveobuhvatnom razvoju deteta.
  • Sa vedrim duhom se jednostavnije rešavaju problemi.
  • Uključite se u organizovanje školskih priredbi, izleta i dofatnih školskih aktivnosti.
  • Odazivajte se na humanitarne akcije koje škola organizuje i to radite zajedno sa vašim detetom.
  • Pošaljite bombone i častite odeljenje za rođendane, za kraj školske godine ili neki drugi važan datum u godini.

Tokom školovanja roditelji treba da imaju stalan kontakt sa učiteljima, nastavnicima, profesorima, pedagoško psihološkom službom škole i da zajedno sa njima donose odluke o obrazovnoj budućnosti deteta. Uloga škole nikada ne treba da se završava sa ponudom škole i obrazovanjem koje nudi, već treba da ide van granica ustanove i utiče na društveni, kulturni i emotivni život deteta. Da bi škola ispunila sve pozitivne efekte vaspitnog i obrazovnog rada ostanite u kontaktu i iskoristite svaki momenat da saznate više o obrazovnim procesima ili ‘školskom životu’ vašeg deteta.

Preuzeto sa: porodinicentar.com; Foto: Freepik.com

Podelite sa prijateljima