facebook
Savremeni obrazovni profili - Politehnička škola u Subotici

Savremeni obrazovani profili omogućavaju lakši dolazak do posla

Podelite sa prijateljima

U Srbiji se svake godine otvaraju novi, atraktivni obrazovni profili za buduće srednjoškolce. Obrazovne ustanove sagledavaju potrebe privrede, tržišta rada, ali i interesovanje učenika, i na osnovu toga otvaraju nove smerove.


Politehnička škola u Subotici ima čak 56 akreditovanih obrazovnih profila, od kojih će ove godine đacima biti na raspolaganju deset, i to na srpskom i mađarskom jeziku. Arhitektonski tehničar, dekorater zidnih površina, operater za izradu nameštaja, tehničar za digitalnu grafiku. To su samo neki od atraktivnih profila, koji đacima konkretna znanja, ali i mogućnost daljeg školovanja.

„Sagledavamo potrebe privrede, sagledavamo takođe i interesovanje učenika i uvodimo nove obrazovne profile sukcesivno u područjima rada gde je to potrebno. Ali ne samo da se menjaju profili, nego se i unutar profila obnavljaju nastavni planovi i programi, dovode u sklad sa savremenom situacijom, to je jednostavno tako”, objašnjava Iso Planić, direktor Politehničke škole Subotica.

Čak četiri obrazovna profila u ovoj školi realizuju se u po dualnom modelu, što je kako ističe naš sagovornik za đake veoma važno, jer je to jedini način da recimo rukovalac građevinskom mehanizacijom ima odgovarajuću praktičnu nastavu.

„Veoma je teško zamisliti da škola ima jedan kompleta vozni park sa građevinskom mehanizacijom koja služi za obuku učenika. Prema tome, saradnja sa kompanijama kao što su „Vojput”, „Teraks”, „Regionalna deponija”, je za nas od velikog značaja”, ističe Planić.

Hemijsko-tehnološka škola u Subotici takođe svake godine otvara nove, atraktivne obrazovne profile, za koje postoji realna potreba u lokalnoj zajednici. To su predhodnih godina bili veterinarski tehničari i poslastičari, a za narednu školsku godinu đake čeka novi profil – tehničar za operativnu forenziku. Pored prohodnosti za dalje školovanje, ovaj profil pruža i mogućnost zapošljavanja.

„Kao tehničar za operativnu forenziku, đaci će moći da rade različita laboratorijska istraživanja, da izlaze na teren, da vrše uzorkovanje, vrše obradu tog materijala i to bi predstavljalo zaista jedan izuzetno zanimljiv posao. Osim rada u laboratoriji, ovoga što smo naveli, tehničar za operativnu forenziku mogao bi da nađe svoju ulogu u različitim veštačenjima, zatim arheološkim istraživanjima, a isto tako biće u potpunosti osposobljen za rad u bilo kakvoj laboratoriji, koja se odnosi na neke delatnosti koje nisu potpuno vezane za forenziku, nego prosto za hemijsku nauku”, objašnjava Nikola Matković, direktor Hemijsko-tehnološke škole Subotica.

U obe škole su istakli važnost saradnje sa privredom, napominjući da su đaci u određene firme odlazili na praksu i u vreme trajanja nastave na daljinu, pa su na taj način uprkos epidemiji uspeli da održe kontinuitet u sticanju prektičnih znanja, neophodnih za njihovo buduće zapošljavanje.


Tekst preuzet sa: rtv.rs; Foto: RTV, Kristijan Takač

Podelite sa prijateljima